Länkstig

Anneline Sander

Universitetsadjunkt

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Rumsnummer
F221
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Anneline Sander

Bakgrund Efter att ha inlett mitt yrkesliv med teaterstudier bl.a. vid Teaterhögskolan i Malmö fortsatte jag under 20 år att arbeta som skådespelare, regissör och lärare i scenisk gestaltning. Därefter bytte jag intresseområde från scenens dramatik till arbetslivets dito när jag tog ut min Fil. kand. examen med konfliktlösning som huvudämne och började arbeta som lärare och biträdande forskare på Institutionen för arbetsvetenskap 2006.

Undervisning

Pedagogiskt credo: Jag arbetar ofta och gärna i workshopformat. Upplevelsebaserat lärande, färdighetsträning och egen kunskapsproduktion är viktiga ledord för mig. Att på olika sätt levandegöra de teorier vi förmedlar på våra kurser och att göra det tillsammans med studenterna intresserar mig. 2015 tilldelades jag och två kollegor Samfaks pedagogiska pris för vårt arbetssätt. Kul :)

Kurser: Konfliktkunskap 15 hp, Dialog, förhandling, medling 15 hp, Grupprocesser och konflikthantering 15 hp, Projektledning och konsultativt förändringsarbete 15 hp, Konflikter i grupper och organisationer 15 hp, Sociala relationer, ledarskap och konflikthantering 7,5 hp, Handledarskap 7,5 p, Organisationskultur 5 hp Program: Arbetsvetarprogrammet, Rektorsprogrammet, HRMasterprogrammet, Lärarprogrammen Ämnen: Konfliktkunskap, kommunikation, medling, grupputveckling, vuxenutveckling, förändringsledarskap

Forskning: Bedriver för närvarande ingen egen forskning. Har tidigare deltagit i forskningsprojekt kring hur man kan arbeta framgångsrikt med komplexa samhällsproblem och samhällsentreprenörskap.

Samverkan: inom GU: föreläser i mån av tid på andra institutioner inom GU ex på Handelshögskolan och i GUs egna medarbetar- och ledarutbildningar med tema Konflikthantering. Handleder och utbildar arbetsgrupper/chefer vid behov. Utbildar och handleder i konceptet "Kollegial handledning" för intresserade vid andra institutioner.

utanför GU: Jag föreläser, medlar, och handleder gärna i mån av tid och på förfrågan. Processleder även i konceptet ”Förändringslaborationer” kring exempelvis ledarskap eller jämställdhetsarbete där det handlar om att, utifrån gruppens egna problematiska fallbeskrivningar laborera med och problematisera egna och andras föreställningar. På så vis får deltagarna syn på både underliggande antaganden och dolda strukturer som håller problemen vid liv. Allt för att kunna bedriva hållbart förändringsarbete och rikta åtgärder även mot dessa.