Länkstig

Karl Malmqvist

Universitetslektor

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Karl Malmqvist

Bakgrund

KARL MALMQVIST är doktor i sociologi och undervisar vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Hans doktorsavhandling Offentlighetens gränser. Fem kultursociologiska fallstudier av kontroverser kring litterära självframställningar i Sverige, 1976–2008 (2012) behandlade debatter på den svenska storstadspressens kultursidor kring litterära självframställningar och analyserade hur debattdeltagarna stred om var gränserna borde dras för moraliskt acceptabla offentliggöranden i sådana självframställningar. Förskjutningar i dessa gränsdragningar under perioden som anges i titeln tolkades i avhandlingen som uttryck för informalisering och kopplades till medietekniska och mediekulturella omvälvningar under perioden som bidrog till att statusen hos de etablerade deltagarna i den officiella svenska litteraturdebatten allt mer började ifrågasättas.

På senare år har Malmqvists främst ägnat sig åt emotionssociologisk forskning. Inom ramen för postdok-projektet Näthat, emotioner och mediekonvergens (VR 437-2013-326), och som gästforskare vid Sociologisk institut, Köpenhamns universitet (2014–2015), undersökte han emotionella praktiker i högerradikal nätdiskurs. Projektet fokuserade särskilt på några olika diskussionstrådar om utsatta EU-medborgare som ber om pengar, och på hur deltagarna i dessa diskussionstrådar tillsammans ägnar sig åt att etablera nya regler för vilka känslor som bör upplevas och uttryckas, hur detta bör ske och gentemot vem det bör ske – regler som skiljer sig från de som är förhärskande i mainstream-offentligheten.

Malmqvist är medlem i the European Sociological Association’s Research Network in the Sociology of Emotions (RN 11) och involverad i the Emotion Sociology Seminar at the University of Gothenburg (Emogu).

Vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap undervisar och handleder Malmqvist inom socialpsykologi, emotionssociologi, kultursociologi och kriminologi, samt inom lärarutbildningen.