Länkstig

Anton Törnberg

Universitetslektor

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Anton Törnberg

Bakgrund

Anton Törnberg disputerade 2017 med ”The wicked nature of social systems – a complexity approach to sociology”. Den behandlar kopplingen mellan sociologi och komplexitetsteori och hur teoretiska perspektiv och metoder från komplexitetsvetenskap kan vara till hjälp för att analysera och förstå sociala system. Särskilt fokus ligger på sociala rörelser och politiska uppror.

Han har tidigare arbetat som forskningsassistent inom flera projekt vid avdelningen för Fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola, samt varit assegno di ricerca vid European Centre for Living Technology (ECLT) vid Ca’Foscari University of Venice, Italien.

Forskningsområden

  • Komplexitetsteori
  • Social media och digital data
  • Social rörelseteori
  • Kritisk/komplex realism
  • Agent-baserad modellering
  • Social nätverksanalys
  • Automatisk textanalys
  • Vetenskapsteori

Pågående forskning

Sedan 2019 är Anton anställd som postdoc vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Hans forskning fokuserar huvudsakligen på högerextrema rörelser på Internet, med fokus på radikaliseringsprocesser och våldsbejakande och främlingsfientlig retorik. I sin forskning kombinerar Anton Törnberg olika metoder inom maskininlärning som topic modeling, word embedding och sentimentanalys tillsammans med kvalitativ textanalys för att studera ofta stora mängder digital data. Han kombinerar även social nätverksanalys med textanalys för att studera hur begrepp och diskurser sprids i digitala nätverk.

Tillsammans med Mattias Wahlström (GU), Hans Ekbrand (GU) och Petter Törnberg (Chalmers) deltar Anton i forskningsprojektet ”Sociala medier som diskursiv möjlighetsstruktur för attacker mot flyktingboenden”(VR 2016-03515). I detta projekt undersöks vilken roll främlingsfientliga diskurser på nätet har för brandattacker mot flyktingboenden.

Samverkan

Anton har arbetat med ett flertal projekt på avdelningen för Fysisk resursteori vid Chalmers, bl. a INSITE och ED-FET projektet Emergence by Design som handlar om innovationsdynamik och teknisk förändring. Han har även organiserat en tvärvetenskaplig doktorandkurs i Social Nätverksanalys tillsammans med två kollegor vid Fysisk resursteori. Anton har varit gästforskare vid Amsterdams Universitet, vid ECLT i Venedig och vid UMASS, Massachusetts.