Länkstig

Carl Cassegård

Professor

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Rumsnummer
F320
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Carl Cassegård

CARL CASSEGÅRD har arbetat som sociolog vid Göteborgs universitet sedan 2009. En stor del av hans forskning har varit kultursociologisk och kretsat kring hur litteratur och populärkultur kan användas som ett sätt att studera skiftande erfarenheter av det ”moderna” och förskjutningar i ideal om det ”goda livet” – en forskning som utmynnade i en doktorsavhandling i sociologi vid Kyoto University i Japan år 2002 och Lunds universitet år 2004 och en bok, Shock and Naturalization, som publicerades år 2007. Sedan 2003 har Carls forskning främst rört sociala rörelser. Ett stort forskningsintresse är hur det moderna samhället upplevs – som chockerande eller naturligt, svårpåverkat eller som en omgivning som vi har makt att omforma – och hur denna upplevelse påverkas av marginalisering och av engagemang i sociala rörelser. Detta ledde fram till boken Youth Movements, Trauma and Alternative Space in Contemporary Japan som publicerades 2014. Under senare har han särskilt intresserat sig för miljörörelsen och frågan om vad som får människor att engagera sig i miljöfrågan när hoppet om att rädda världen kanske redan är ute. Boken Toward a Critical Theory of Nature: Capital, Ecology, and Dialectics, som publicerades 2021, är ett teoretiskt verk om förhållandet mellan kapitalism och natur, och kritikens möjligheter i en värld kännetecknad av katastrofer. Tillsammans med Håkan Thörn har Carl även författat Post-Apocalyptic Environmentalism: The Green Movement in Times of Catastrophe (2022) och I apokalypsens skugga. Miljörörelser och industrikapitalism 1870-2020 (2023). Teoretiskt är hans bakgrund i marxism och kritisk teori, och flera av hans texter behandlar tänkare i denna tradition.

Forskningsområden

Sociala rörelser, kapitalism och natur, offentlighet, kollektiva trauman, modernitetsteori, kritisk teori.

Aktuell forskning

Sedan 2020 forskar Carl om miljörörelsen i projektet "Att anpassa sig till klimatet: emotioner och narrativ i miljörörelsen" (Formas).