Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Carl Cassegård

Professor

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Rumsnummer
F229
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Carl Cassegård

CARL CASSEGÅRDS doktorsavhandling skrevs under en femårig Japanvistelse, 1997-2002. Efter återkomsten till Sverige har Carl undervisat och forskat, från 2004 som forskarassistent i japanska och sedan 2009 som lektor i sociologi vid Göteborgs universitet. En stor del av hans forskning har varit kultursociologisk och kretsat kring hur litteratur och populärkultur kan användas som ett sätt att studera skiftande erfarenheter av det ”moderna” och förskjutningar i ideal om det ”goda livet” – en forskning som utmynnade i en doktorsavhandling i sociologi vid Kyoto University i Japan år 2002 och Lunds universitet år 2004 och en bok, Shock and Naturalization, som publicerades år 2007. Sedan 2003 har Carls forskning främst rört sociala rörelser. Ett stort forskningsintresse är hur det moderna samhället upplevs – som chockerande eller naturligt, svårpåverkat eller som en omgivning som vi har makt att omforma – och hur denna upplevelse påverkas av marginalisering och av engagemang i sociala rörelser. Teoretiskt är hans bakgrund i den kritiska teorin: Benjamin, Adorno, Habermas. Han har också intresserat sig för nationalism och historiografi, med fokus på frågan andra världskrigets behandling i historieskrivningen i Västtyskland och Japan.

Forskningsområden

Sociala rörelser, empowerment, urbana rum och gentrifiering, offentlighet, kollektiva trauman, modernitetsteori.

Aktuell forskning

Carl avslutade år 2013 ett projekt kring politisk aktivism bland ungdomar i dagens Japan, Freeter aktivism: det civila samhället och sociala rörelser i dagens Japan, som fokuserade på den ”prekariatsrörelse” som växt fram sedan 90-talet och som mynnade ut i boken Youth Movements, Trauma and Alternative Space in Contemporary Japan (Brill, 2013). Sedan 2013 medverkar han i projektet Miljörörelsen i en globaliserande värld i vilket han studerar den japanska miljörörelsen.