Länkstig

Patrik Vulkan

Universitetslektor

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Rumsnummer
F332
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Patrik Vulkan

Bakgrund Patrik Vulkan är universitetslektor i sociologi vid institutionen för Sociologi och Arbetsvetenskap. Han disputerade 2016 med avhandlingen "The Microfoundations of Flexicurity - Employee's well-being and attitudes to labour market policy in a Swedish and Nordic Welfare state setting".

Var post-doc vid avdelningen för Ergonomi, KTH, 2018-2020.

Forskningsområden Vulkans huvudsakliga forskningsområden berör arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor. Hans forskning berör: anställdas flexibilitet och anställningstrygghet och hur detta påverkar deras välbefinnande och inställning till arbetsmarknadspolitik; om gott ledarskap kan kompensera för stress, facklig organisering; låglönearbetets utveckling och roll på den svenska arbetsmarknaden.

Aktuell forskning: Vulkan arbetar för närvarande inom två forskningsprojekt: Låglönejobben på den svenska arbetsmarknaden 2005-2020. Vilka är jobben, var finns de och vad förklarar deras utveckling? (2020-2023), samt Framväxten av låglönejobb på den svenska arbetsmarknaden – En systematisk översikt av dekonkurrerande forskningsperspektiven (2020-2022). Både projekten är finansierade av Forte.

Undervisning och handledning: Vulkan undervisar huvudsakligen inom arbetsliv, arbetsmarknad och kvantitativ metod på både grundläggande och avancerad nivå. Han handleder även kandidatuppsatser inom sociologi och arbetsvetenskap. Han är även programansvarig för kandidatprogrammet i Arbetsvetenskap, där han även är kursansvarig för Forskningsmetod i Arbetsvetenskap XX5160.