Länkstig

Patrik Vulkan

Universitetslektor

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Rumsnummer
F332
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Patrik Vulkan

Bakgrund Patrik Vulkan är universitetslektor i sociologi vid institutionen för Sociologi och Arbetsvetenskap. Han disputerade 2016 med sin avhandling "The Microfoundations of Flexicurity - Employee's well-being and attitudes to labour market policy in a Swedish and Nordic Welfare state setting".

Avhandlingen tilldelades 2017 Arbetslöshetskassornas Samorganisations forskningspris.

2018-2020 innehar han även en post doc-tjänst vid avdelningen för Ergonomi vid KTH. I egenskap av den roll nås han på vulkan@kth.se

Forskningsområden Vulkans huvudsakliga forskningsområden berör arbetstlivs- och arbetsmarknadsfrågor. Han har i sitt avhandlingsarbete skrivit flera artiklar om hur relationen mellan flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden påverkar anställdas välbefinnande och inställning till arbetsmarknadspolitik. Inom ramarna för detta har han specifikt utvärderat förutsättningarna för en flexicuritybaserad arbetsmarknad i de nordiska välfärdsstaterna. Vulkan har även forskat på förutsättningarna för sektorbaserat transnationellt fackligt samarbete inom EU samt hur finanskrisen påverkat europeiska fackföreningars syn på internationellt samarbete.

Aktuell forskning Pågående forskning sker främst inom ramarna för post doc-tjänsten i projektet "Hur intention att sluta och personalomsättning prediceras av och interagerar med organisatoriska krav och resurser, arbetsengagmeng och hälsa" under ledning av projektledare Andrea Eriksson (finansieras av Forte)

Undervisning och handledning: Vulkan undervisar huvudsakligen inom arbetsliv, arbetsmarknad och kvantitativ metod på både grundläggande och avancerad nivå. Han handleder även kandidatuppsatser inom sociologi och arbetsvetenskap. Han är för närvarande kursansvarig för kursen Forskningsmetod i Europkunskap EU1330.

Publikationer i urval

2018 Vulkan P and Larsson B (2017) Patterns of transnational trade union cooperation in Europe: The effect of regimes, sectors and resources. European Journal of Industrial Relations. Published ahead of print. DOI: 10.1177/0959680118783551

Bengtsson M and Vulkan P (2018) After the Great Recession: Unions’ Views on Transnational Interests and Cooperation. Nordic Journal of Working Life Science. Accepted for Publication.

2016 Vulkan P (2016) The Microfoundations of Flexicurity. Employees’ well-being and attitudes to labour market policy in a Swedish and Nordic welfare state setting. Doktorsavhandling, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap.

Svalund J, Saloniemi A and Vulkan P (2016) Attitudes towards job protection legislation: Comparing insiders and outsiders in Finland, Norway and Sweden. European Journal of Industrial Relations 22(4): 371-390.

Berglund T, Vulkan P (2016) The Effect of Flexibility and Wage Dispersion on Job Quality. Konferensbidrag presenterat på ILERA 2016 i Milano, 8:e september.

2015 Vulkan P, Saloniemi A, Svalund J and Väisänen A (2015) Job insecurity and mental well-being in Finland, Norway, and Sweden. Consequences of flexicurity in a Nordic welfare setting. Nordic journal of working life studies 5(2): 33-53.

2014 Berglund T, Furåker F and Vulkan P (2014) Is job insecurity compensated for by employment and income security? Economic and Industrial Democracy 35(1): 165- 184.

2012 Vulkan P (2012) Labour Market Insecurity: The Effects of Job, Employment and Income Insecurity on the Mental Well-being of Employees. Revista Internacional de Organizaciones. 9:169–188