Göteborgs universitet

Vår forskarutbildning

Institutionen bedriver forskarutbildning i två ämnen: sociologi och arbetsvetenskap. Inom sociologi finns dessutom en inriktning mot vetenskaps- och teknikstudier.

Forskarskola i migration och integration

Vetenskapsrådets forskarskola är ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Linköpings universitet. Läs mer på våra engelska sidor nedan.