Länkstig

Karin Allard

Universitetslektor

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Rumsnummer
F243
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Karin Allard

Bakgrund

Jag utbildade mig till psykolog vid Umeå Universitet och blev legitimerad psykolog 1998. Jag gick forskarutbildningen vid psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet och blev filosofie doktor i psykologi 2007 med avhanlingen ”Toward a working life. Solving the work-family dilemma”.

Undervisning

Jag undervisar framför allt på kurser inom arbets- och organisationspsykologi. Inom detta fält undervisar jag för närvarande i gruppsykologi, organisationspsykologi och ledarskap. Jag undervisar också om kopplingen mellan arbetsliv och familjeliv samt ansvarar för introduktionskurser i psykologi. Undervisning på psykologprogrammet: Kursledarskap: PM 1601, Kurs 1 Introduktionskurs PM 1605, Kurs 5: Gruppsykologi Övrig undervisning: PM 1602, Kurs 2: Utvecklingskurs på delkurs Vuxenliv och åldrande PM 2617, Kurs 17: Arbets- och organisationspsykologi

Undervisning på fristående kurser Kursledarskap: PC 1143 Grundkurs i psykologi, Delkurs Biologisk och kognitiv psykologi, moment: Introduktion PC 1224 Arbets och organisationspsykologi 2, Delkurs 2: Gruppsykologi ur ett arbetslivsperspektiv Övrig undervisning på fristående kurser: PC117 Group psychology in a Swedish perspective PC 2155 Ledarskap

Forskningsintresse

Jag är intresserad av bland annat ledarskap, organisationskultur, genus, jämställdhet, arbete och familj, tvärkulturella studier.

Mitt avhandlingsarbete handlade om kopplingen mellan arbetsliv och familjeliv. I avhandlingen studerades bland annat organisationskulturens betydelse för pappors uttag av föräldraledighet och upplevelse av konflit mellan arbete och familj (work-family conflict). Även faktorer som rör jämställdhet och flexibilitet undersöktes.

För närvarande studerar jag ledarskap, organisationskultur och genus i en tvärkulturell kontext. Jag arbetar med ett projekt som handlar om etiska värdens betydelse för chefer. Projektet är ett forskningssamarbete mellan forskare vid Göteborgs Universitet och MS University of Baroda i Indien (se nedan).

Pågående forskning

Från 2012 arbetar jag i ett FAS-finansierat projekt som handlar om ”Betydelsen av etiska värden för mäns och kvinnors chefskap. En explorativ och jämförande studie av olika organisatoriska och kulturella kontexter.”

I projektet avser vi bland annat att kritiskt studera begreppet employer branding och undersöka vilken betydelse etiska värden har för en organisations attraktivitet hos chefer. Vi kommer att studera organisationer ur ett genusperspektiv och undersöka om personalens könssammansättning har betydelse för organisationskulturen och för chefers förutsättningar. Flera branscher i Sverige och Indien kommer att studeras och jämföras. Karin Allard är projektledare och samarbetar med Professor Annika Härenstam och Dr Birgitta Jordansson vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Professor Lotta Dellve vid KTH och Dr Anders Pousette vid psykologiska institutionen, Göteborgs universtitet. Samarbetspartner i Indien är Professor Urmi Biswas, M.S.University of Baroda. Se följande länkar för mer information om projektet: http://www.ufn.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/far-3-6-mkr-for-att-undersoka-mans-och-kvinnors-ledarskap-.cid1041589 http://www.samfak.gu.se/digitalAssets/1345/1345802_karin-allard.pdf

Samverkan

Jag är med i den operativa styrgruppen för nätverket SIGN – Sweden India Gender Network. SIGN bildades 2011. SIGN arbetar för att etablera ett långsiktigt samarbete mellan forskare i Indien och Sverige inom området kön, arbete, organisation och hälsa. SIGN syftar till att stötta kunskapsutbyte, teoretisk och metodologisk utveckling och ska vara en plattform för svenska och indiska forskare som är intresserade av framför allt tvärkulturella och jämförande studier. Det första forskningsprojektet som skapats inom ramen för SIGN är ett projekt som handlar om etiska värdens betydelse för mäns och kvinnors chefskap, där Karin Allard är projektledare (se ovan för en beskrivning av projektet).

Valda publikationer

Haas, L., Allard, K. & Hwang, P. (2002). The impact of organizational culture on men’s use of parental leave in Sweden. Community, Work and Family, 5, 3, 2002.

Allard, K., Haas, L., C. P. Hwang (2007). Exploring the paradox. Experiences of flexible working arrangements and work-family conflict among managerial fathers in Sweden. Community, Work & Family ,10, 475-493.

Allard, K., Haas, L., C. P. Hwang (2011).Family-Supportive Organizational Culture and Fathers' Experiences of Work–family Conflict in Sweden. Gender, Work & Organization, 18, 2, 141–157.

Allard, K. & Haas, L. Work-personal life harmonization and health among mothers and fathers in Sweden. Submitted.

Lic: Allard, K. (2003). Work and fathers. Organizational culture, parental leave and work-family conflict in a Swedish context.

Avhandling: Allard, K. (2007). Toward a working life. Solving the work-family dilemma.