Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Jesper Petersson

Universitetslektor

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Rumsnummer
F325
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Jesper Petersson

Bakgrund Jesper Petersson är lektor i sociologi och disputerade 2014 i ämnet teknik- och vetenskapsstudier med avhandlingen ”Geographies of eHealth: Studies of Healthcare at a Distance”. Avhandlingen studerar vård på distans med hjälp av informations- och kommunikationsteknik ur ett teknik- och medicin-sociologiskt perspektiv. Bl. a. undersöks hur ehälsa är inblandat i att försöka etablera nya patientroller och spänningar mellan ehälsa som ett medicinskt instrument och ehälsa som ett politiskt styrverktyg för att förändra hälso- och sjukvårdens organisation. Särskilt studeras hur vård på distans har skiftat från att främst förknippas med ambitioner om att nå ut till dem som anses befinna sig bortom den medicinska expertisens räckvidd (t.ex. glesbygdsområden) till att i en ökande grad har kommit att handla om att via olika tekniska lösningar försöka behålla äldre och kroniska sjuka patienter i sin hemmiljö och utanför de traditionella vårdinstitutionerna. Patientmakt och självständigt boende för äldre kopplas här till användandet av digitala medicinska mätinstrument för egenvård, inbyggda sensorer för övervakning i hemmet och en kontinuerlig insamling och automatiserad analys av medicinsk data.

Länk till pressmeddelande

Länk till avhandlingens kappa:

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/35674/1/gupea_2077_35674_1.pdf

Avhandlingen blev 2015 en del av kurslitteraturen vid Malmö högskolas masterprogam Välfärd och hälsa.

Forskningsområden

 • Tekniksociologi
 • Medicinsk sociologi
 • Vetenskapssociologi
 • Teknik- och vetenskapsstudier
 • Geografi
 • Governmentality-studier
 • Digitaliseringen av samhället
 • ehälsa
 • Relationer mellan experter och allmänhet
 • Risk/Kris
 • Styrningspraktiker

Aktuell forskning

Jesper är sedan 2018 projektledare för det Forte-finasierade projektet ”Nätjournal med patientåtkomst: hur påverkas läkarnas yrkesutövning, profession och patientrelation”. Projektet är en del av Fortes satsning på ett 10-årigt nationellt forskningsprogram om arbetslivsforskning.

Länk till projektbeskrivning:

https://medarbetarportalen.gu.se/?skipSSOCheck=true&referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Jesper är därutöver också en del av projektet Governance of transboundary risk: The Göta Älv water system, finansierat av FORMAS. Han är också affilierad till det nordiska sammarbetsprojektet The future of work: Opportunities and challenges for the Nordic models med forskningsmedel från Nordiska ministerrådet.

Jesper har även varit projektledare för en av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finansierad tre-årig studie av informations- och kommunikationteknikens och sociala mediers betydelse i samband med framtida samhälleliga kriser (SOMCRISC). Utöver sin projektledarroll var han även huvudansvarig för arbetspaketet ”Myndigheter och frivillig organisering”. Studien arbetade med kunskapsöversikter, workshops, trendanalys och scenarioplanering.

Undervisning Jesper undervisar inom introduktionskurserna i Sociologi och på fortsättningskursen ”Risk, makt och moral: kontroverser i ett vetenskapsbaserat samhälle”. Han undervisar också inom lärarutbildningen. Han handleder även uppsatsstudenter på grund- och avancerad nivå.

Samverkan Jesper är en del av Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) som är en centrumbildning mellan Göteborgs universitet och Chalmers och som också samverkar med företag, industri, myndigheter och andra externa aktörer.

Jesper är också koordinator för det Västsvenska nätverket för Teknik- och vetenskapsstudier (VäSTS): vasts.gu.se/