Länkstig

Hans Lindgren

Anknuten till utbildning

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Hans Lindgren

Bakgrund Socionom med handledarutbildning samt utbildning i skapande dramatik.

Forskningsintresse Organisationsutveckling

Pågående forskning Deltar i CHEFiOS projektet med ansvar för processutvärderingen.

Undervisning Ledarskapsutbildning, arbetsvetarprogrammet

Samverkan Driver ledarskapsutbildningar i uppdragsutbildningsform. Kunder är främst människovårdande organisationer, ex. Socialtjänst, sjukvård och kriminalvård. Driver metodutvecklingsprojekt i samverkan med organisationer: Jämställdhet inifrån via Vinnova medel, som handlade om attitydpåverkan map jämställdhet i ledningsgrupper i både människovårdande organisationer och varuproduktion. Livspondus, som handlar om synliggörande och spridande av tyst kunnande i Kriminalvården Region Väst. ESF projekt. CHEFiOS 2, via Borås kommun, som handlar om att nyttiggöra CHEFiOS konceptet i arbete med ledningsgruppsutveckling.