Göteborgs universitet
Bild
Bakgrund

Avancerad nivå

Här listas institutionens utbildningar på avancerad nivå. Kontakta våra studievägledare vid frågor.

Utöver dessa kan även följande kurser, som ges vid Statsvetenskapliga institutionen, ingå i en magister eller masterexamen i sociologi, eller läsas inom ramen för masterprogrammen i sociologi och kriminologi.

Tillämpad statistisk analys 15 hp

Introduktion till tillämpad forskningsdesign och kvantitativa forskningsmetoder för samhällsvetare 15 hp