Göteborgs universitet

Studera hos oss

Är du kanske en blivande sociolog, arbetsvetare, kriminolog, personalvetare, konfliktlösare eller intresserad av teknik- och vetenskapsstudier?

På vår institution möter du forskare och lärare med stort samhällsengagemang som med utgångspunkt i olika perspektiv tar sig an aktuella forskningsfrågor – ofta i samverkan med externa aktörer. Som sociolog, arbetsvetare och kriminolog kommer du kunna förstå och förklara samhällsfenomen och kritiskt granska olika förklaringsmodeller.

Hos oss har du möjlighet att tillsammans med andra studenter och lärare identifiera problem, vara med och påverka och utveckla viktiga samhällsfunktioner. Du får ta del av aktuell forskning och lära dig mer om olika teoretiska perspektiv. Ny kunskap leder ofta till kritisk analys och gör att du kanske kommer att ifrågasätta saker som du tagit för givet. Tillsammans utforskar vi, ställer nya frågor och utmanar vårt sätt att tänka. Lärarna utvecklar ständigt sina undervisningsformer och arbetar bland annat med föreläsningar, seminarier, workshops, flipped classroom, drama- och processpedagogik.

Universitetsstudier innebär ett stort eget ansvar där du förväntas arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Vill du ta en examen kan du antingen kombinera olika fristående kurser eller söka till något av våra program.

Välkommen!

Utbildningar vid institutionen