Göteborgs universitet

Studera hos oss

Är du en blivande sociolog, arbetsvetare, kriminolog, personalvetare eller konfliktlösare?

Hos oss får lära dig att förstå och förklara samhällsfenomen, identifiera problem och kritiskt granska olika förklaringsmodeller. Du får ta del av aktuell forskning, lära dig om olika teoretiska perspektiv och hur de kan appliceras på samhället vi lever i. Tillsammans utforskar vi, ställer nya frågor och utmanar vårt sätt att tänka. Kanske kommer du att ifrågasätta saker som du tidigare tagit för givna?

På institutionen möts du av engagerade lärare och undervisning i olika former som föreläsningar, seminarier, workshops, flipped classroom, drama- och processpedagogik.

Vill du ta en examen kan du antingen kombinera olika kurser, eller söka till något av våra program. Vi erbjuder också ett stort antal fristående kurser.

Välkommen!

Kurser inom lärarutbildning

Många lärarprogram vid Göteborgs universitet erbjuder kurser vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap.