Länkstig

Stina Larsson

Universitetsadjunkt

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Rumsnummer
F216
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Stina Larsson

Sedan 2009 undervisar jag på Göteborgs universitet i grupprocesser, ledarskap, konflikthantering, kommunikation och samtal. Målgrupperna är i första hand lärar- och sjuksköterskestudenter på grund- och avancerad nivå. Utöver detta har jag även undervisat på uppdragsutbildningar i mentorskap och handledning för personal inom skola, vård och omsorg. Utifrån min bakgrund som dramapedagog använder jag mig i min undervisning av upplevelsebaserat lärande med fokus på att binda samman teoretisk och erfarenhetsbaserad kunskap. Jag är intresserad av området tyst kunskap och i min kandidatuppsats i dramapedagogik undersöker jag hur man kan synliggöra och kritiskt granska den tysta kunskap som är en del av en dramapedagogs professionella kunskap.