Länkstig

Anna Hedenus

Universitetslektor

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Rumsnummer
F420
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Studierektor

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Anna Hedenus

Bakgrund ANNA HEDENUS disputerade i mars 2011 med avhandlingen At the End of the Rainbow – Post-winning life among Swedish lottery winners. Avhandlingen behandlar lotterivinnares liv efter en storvinst, med särskilt fokus på hur det ekonomiska tillskottet påverkat deras relation till arbete. Den tar även upp betydelsen av vinsten för vinnarnas förhållande till konsumtion och sparande, identitet, samt deras syn på pengar.

Forskningsområden Anna Hedenus forskning berör frågor om selektering av arbetskraften till olika yrken, arbetstillfredsställelse och attityder till arbete, arbetets betydelse i människors liv och om hur vi värderar olika aspekter av arbete. I Hedenus pågående forskning aktualiseras också frågor kring övervakning och privacy i relation till rekrytering och användningen av sociala medier. Vid sidan av den aktuella forskningsinriktningen har Anna Hedenus också ett särskilt intresse för sexualitets- och genusforskning.

Pågående forskning För närvarande arbetar Anna Hedenus i projektet Arbetsgivares informationssökning på internet i samband med rekrytering. Detta projekt studerar arbetsgivares kontroller på internet och dess konsekvenser för organisationer och arbetssökande på svensk arbetsmarknad. Arbetsgivare använder sig i allt större utsträckning av informationssökning på internet för att bedöma arbetssökande. I projektet belyses hur rekryterare och arbetsgivare förhåller sig till de möjligheter och problem som informationsinhämtning via internet innebär för dem. Syftet är att undersöka på vilka sätt som användning av informationssökningar om arbetssökande på internet sker inom olika typer av organisationer i samband med rekrytering samt vilka konsekvenser detta får för arbetssökande och organisationer, exempelvis rörande anställningsmöjligheter, diskriminering, social reproduktion och kompetensförsörjning. För mer information om projektet, klicka här

Undervisning och handledning Undervisar på kurser i sociologi på grundläggande nivå och på lärarprogrammet. Handleder uppsatser i frågor som framförallt berör arbetssociologi, eller sexualitet och genus.