Länkstig

Anna Hedenus

Universitetslektor

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Rumsnummer
F420
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Anna Hedenus

Bakgrund ANNA HEDENUS disputerade i sociologi 2011 med avhandlingen ”At the End of the Rainbow – Post-winning life among Swedish lottery winners”. Avhandlingen behandlar lotterivinnares liv efter en storvinst, med särskilt fokus på hur det ekonomiska tillskottet påverkat deras relation till arbete. Den tar även upp betydelsen av vinsten för vinnarnas förhållande till konsumtion och sparande, identitet, samt deras syn på pengar.

Forskningsområden Arbetsliv och arbetsmarknad, med särskilt fokus på rekrytering, bemanning, tidsbegränsade anställningar och konsekvenser av digitalisering. Vid sidan av den aktuella forskningsinriktningen har Anna Hedenus också ett särskilt intresse för sexualitets- och genusforskning.

Pågående forskning Anna Hedenus är för närvarande projektledare för projektet ”Flexibilitet och polarisering” som utgör del av forskningsprogrammet Polariseringens utmaningar på den svenska arbetsmarknaden. I projektet undersöks möjliga konsekvenser av digitalisering såväl som av de olika strategier som används för att skapa flexibilitet inom organisationer. Projektet genomförs i samarbete med norska Fafo och ett projekt om digitaliseringens påverkan på arbete och arbetsmarknad.

Undervisning och handledning Undervisar på kurser i sociologi på grundläggande och avancerad nivå samt på lärarprogrammet. Handleder uppsatser i frågor som framförallt berör arbetssociologi, eller sexualitet och genus. Handleder doktoranden Johan Røed Steen.