Länkstig

Tone Försund

Universitetsadjunkt

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Telefon
Fax
031-786 55 07
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Rumsnummer
F218
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Tone Försund

Bakgrund Efter att jag utbildat mig till djurskötare, med inriktning utomeuropeiska djur, och arbetat på olika zoologiska parker på 80-talet tog jag steget över till människan. 1990 utbildade jag mig till dramapedagog och fortsatte sedan att bilda mig vidare, vid Högskolan Väst, Gävle Högskola och Göteborgs universitet. Huvudämnet är konfliktlösning men i min magisterexamen ingår även kurser i bland annat psykologi och pedagogik. Jag har en 3:årig utbildning i psykosyntes vid Göteborgs Psykosyntesinstitut samt en tvåårig utbildning i psykosocial handledning vid Ersta Sköndals Högskola. Är också utbildad i medling vid BRÅ.

Undervisning I mitt arbetar som lärare undervisar jag på ett flertal kurser och program på olika institutioner med utgångspunkt i dramapedagogik och beteendevetenskap. Är också kursansvarig för kurserna "Handledarskap i pedagogiskt arbete gentemot student och kollega"(sc1612) samt "Interkulturalitet och värdepedagogik"(sc1603).

Vidare är jag handledare och lärare på Rektorsutbildningen vid Göteborgs universitet. Jag handleder även studenter i deras uppsatser och projektarbeten.

Deltar regelbundet i utbildningar för universitetspersonal i bland annat konflikthantering och bemötande i hotfulla situationer och arbetar sedan 2019 tillsammans med tre andra kollegor som konfliktvägledare för universitetets medarbetare.

Från januari 2020 är jag också institutionens arbetsplatsombud (AMO)

Förutom mitt arbete på Göteborgs universitet föreläser jag och handleder ute på arbetsplatser samt är behjälplig vid arbetsplatskonflikter och svåra samtal i mån av tid.

Mina huvudområden är; konflikhantering, pedagogik, gruppdynamik, kommunikation, ledarskap och handledning.

2016 fick jag tillsammans med Anneline Sander och Stina Larsson Samhällsfakultetens pedagogiska pris

Kapitelförfattare tillsammans med Anneline Sander: "Dramapedagogiskt förhållningssätt kopplat till ledarskap och förebyggande konflikthantering" i boken Konflikthantering i professionellt lärarskap (2020). Gleerups.

Samverkan Uppdragsutbildningar tillsammans med Thomas Jordan för chefer inom VGR. Föreläser på inbjudan på olika arbetsplatser, skolor och förskolor.

Medverkar i "Barns plats i staden - förskolesummit Göteborg 2019 Förskoleförvaltningen. https://prezi.com/p/evpvxppox2dc/ny-version-barns-plats-i-staden-forsko…

Var medarrangör i den nordiska konferensen DramaBoreale 2018. http://www.openensemble.se/

Deltog 2017 i projektet EduCATe (European Nonviolent Conflict Management for Educaters:Advocacy and training). http://www.educate-europe.org/wp-content/uploads/2018/11/EduCATe-Networ…

Referensgrupp i Vi-projektet: