Länkstig

Tone Försund

Universitetsadjunkt

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Telefon
Fax
031-786 55 07
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Rumsnummer
F218
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Tone Försund

Bakgrund

Efter uppväxt inom lantbruk och arbete på olika sätt med hästar utbildade jag mig till djurskötare, med inriktning utomeuropeiska djur, och arbetat på olika zoologiska parker på 80-talet. 1990 tog jag steget över till människan och utbildade mig till dramapedagog och fortsatte sedan att bilda mig vidare, vid bland annat: Högskolan Väst, Gävle Högskola och Göteborgs universitet. Huvudämnet är konfliktlösning men i min magisterexamen ingår även kurser i bland annat psykologi och pedagogik. Jag har en 3:årig utbildning i psykosyntes vid Göteborgs Psykosyntesinstitut och är utbildad handledare psykosocialt arbete vid Marie Ceredschiölds Högskola. Är också utbildad i medling vid BRÅ.

Undervisning

I mitt arbetar som lärare undervisar jag på ett flertal kurser och program på olika institutioner med utgångspunkt i dramapedagogik och beteendevetenskap. Var i tio år kursansvarig för kursen "Handledarskap i pedagogiskt arbete gentemot student och kollega"(sc1612) samt flera år för kursen "Interkulturalitet och värdepedagogik"(sc1603).

Vidare arbetar jag som lärare på Rektorsutbildningen vid Göteborgs universitet. Jag handleder även studenter i deras uppsatser och projektarbeten.

Deltar regelbundet i utbildningar för universitetspersonal i bland annat konflikthantering och bemötande i hotfulla situationer och arbetar sedan 2019 tillsammans med tre andra kollegor som konfliktvägledare för universitetets medarbetare.

Från januari 2020 är jag också institutionens arbetsplatsombud (AMO)

Förutom mitt arbete på Göteborgs universitet föreläser jag och handleder ute på arbetsplatser samt är behjälplig vid arbetsplatskonflikter och svåra samtal i mån av tid.

Mina huvudområden är; konflikhantering, pedagogik, gruppdynamik, kommunikation, ledarskap/profession och handledning.

2016 fick jag tillsammans med Anneline Sander och Stina Larsson Samhällsfakultetens pedagogiska pris

Författarskap

Kapitelförfattare tillsammans med Anneline Sander: "Dramapedagogiskt förhållningssätt kopplat till ledarskap och förebyggande konflikthantering" i boken Konflikthantering i professionellt lärarskap (2020). Gleerups.

2024 kom boken VFU:handledning - handbok för lärare ut på Gothia Kompetens. Boken är skriven tillsammans med Per Fagerström (Karlstads universitet och Center för skolutveckling i Göteborg).

Skriver på två artiklar tillsammans Med Pia Andersson (JU) och Helén Södersqvist (IPS): Under ytan, en fallstudie som belyser och exemplifierar ett arbetslags arbetsprocess med upplevelsebaserade lärandeformer i sin undervisning samt Reflekterad praktik, som beskriver vad upplevelsebaserad pedagogik är och ger exempel på hur upplevelsebaserad pedagogik kan fungera i en akademisk undervisningskontext med syfte att skapa mer kunskap om vad upplevelsebaserad pedagogik möter i en akademisk miljö och visa på vad som behöver göras för att förbättra möjligheterna för upplevelsebaserad pedagogik i en akademisk kontext.

Samverkan

Uppdragsutbildning för förstelärare i Lerums kommun ht2023/vt2024 kring lärledarskap.

Uppdragsutbildningar tillsammans med Thomas Jordan för chefer inom VGR.

Föreläser på inbjudan på olika arbetsplatser, skolor och förskolor.

Medverkat i "Barns plats i staden - förskolesummit Göteborg 2019 Förskoleförvaltningen. https://prezi.com/p/evpvxppox2dc/ny-version-barns-plats-i-staden-forskolesummit-goteborg-2019/

Var medarrangör i den nordiska konferensen DramaBoreale 2018. http://www.openensemble.se/

Deltog 2017 i projektet EduCATe (European Nonviolent Conflict Management for Educaters:Advocacy and training). http://www.educate-europe.org/wp-content/uploads/2018/11/EduCATe-Networking-Analytic-Dossier-web.pdf

Medlem i referensgrupp i Vi-projektet: https://www.vgrfolkhogskolor.se/projekt--uppdragskurser/vi/om-vi/