Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Vår forskning

Institutionens forskning syftar till att besvara vår tids viktiga samhällsfrågor. Den handlar om hur samhället och organisationer fungerar, hur arbetslivet och privatlivet förändras, vilken roll vetenskap och teknik spelar, samt hur individer både formas av och förändrar samhället.

För att belysa dessa fenomen bedrivs forskning i dynamisk samverkan mellan ämnena sociologi, arbetsvetenskap och teknik- och vetenskapsstudier.

Med utgångspunkt i internationella och nationella samarbeten och nätverk skapas forskning med både spets och bredd.

Forskningen finansieras av de stora nationella forskningsråden, EU-medel, privata finansiärer och offentliga stiftelser.

En viktig del i vårt forskningsuppdrag är att sprida kunskap även utanför forskarsamhället och att kommunicera med det omgivande samhället.

Offentliga samtal

Tillsammans med Folkuniversitetet anordnar Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet forskarsamtal om aktuella samhällsfrågor. Under hösten 2020 spelas samtalen in på Pustervik i Göteborg, utan publik.

Video (43:43)
AW med forskare: Rörelser och revolter
Video (47:30)
AW med forskare: Arbetsmarknad i kris och förändring