Göteborgs universitet

Vår forskning

Institutionens forskning syftar till att besvara vår tids viktiga samhällsfrågor. Den handlar om hur samhället och organisationer fungerar, hur arbetslivet och privatlivet förändras, vilken roll vetenskap och teknik spelar, samt hur individer både formas av och förändrar samhället.

För att belysa dessa fenomen bedrivs forskning i dynamisk samverkan mellan ämnena sociologi, arbetsvetenskap och teknik- och vetenskapsstudier.

Med utgångspunkt i internationella och nationella samarbeten och nätverk skapas forskning med både spets och bredd.

Forskningen finansieras av de stora nationella forskningsråden, EU-medel, privata finansiärer och offentliga stiftelser.

En viktig del i vårt forskningsuppdrag är att sprida kunskap även utanför forskarsamhället och att kommunicera med det omgivande samhället.

Möt våra professorer

Sedan år 2018 intervjuas nya professorer om deras expertområden. Här finns samtliga filmer med anknytning till institutionen.

Navigate to video: Bertil Rolandsson: Arbetslivets digitalisering
Video (1:39)
Bertil Rolandsson: Arbetslivets digitalisering
Navigate to video: Åsa Wettergren: Känslor och professionalitet
Video (01:09)
Åsa Wettergren: Känslor och professionalitet
Navigate to video: Stefan Tengblad: Medarbetares betydelse
Video (01:06)
Stefan Tengblad: Medarbetares betydelse
Navigate to video: Carl Cassegård: Sociala rörelser
Video (01:06)
Carl Cassegård: Sociala rörelser
Navigate to video: Emma Engdahl: Emotionella erfarenheter
Video (01:01)
Emma Engdahl: Emotionella erfarenheter
Navigate to video: Ylva Ulfsdotter Eriksson
Video (01:36)
Ylva Ulfsdotter Eriksson
Navigate to video: Micael Björk: Polisarbete
Video (01:12)
Micael Björk: Polisarbete