Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Robin Jonsson

Universitetslektor

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Robin Jonsson

Bakgrund Sedan januari 2016 har jag förmånen att vara doktorand vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap samt institutet för stressmedicin. Jag doktorerar inom forskningsprojektet Möjliggöra deltagande, hälsa och välbefinnande hos äldre anställda - för ett hållbart och inkluderande arbetsliv. Från min grundutbildning har jag en magisterexamen i statistik och en masterexamen i sociologi som båda är erhållna vid Göteborgs universitet.

Forskningsinriktning I debatten om en höjning av pensionsåldern framträder ofta två huvudargument. Dels att medellivslängden ökar med allt friskare äldre och dels att fler pensionärer leder till högre kostnader för pensionssystemet. Men en höjning av pensionsåldern är emellertid inte okomplicerad eftersom människors förmåga och vilja arbeta påverkas av deras privatliv och arbetsliv. Sent i arbetslivet upplever många, särskilt inom vissa yrkesgrupper att deras arbetsförmåga försämras och att motivationen att fortsätta  minskar. Någonstans här tar min forsking vid, där mitt fokus är hur arbetsförhållanden påverkar förutsättningarna för arbetskraftsdeltagande sent i arbetslivet. Särskilt inriktad är jag på relationen mellan individen och deras arbetsorganisation. Några relevanta frågor är vad arbetsgivare kan göra för att behålla äldre, hur arbetet kan anpassas efter arbetsförmåga och hur arbetsgivare kan främja en kultur för deltagande sent i arbetslivet. Hälsans betydelse och till vilken grad anpassningsmöjligheter påverkar arbetsmarknadsdeltagande är andra relevanta frågor. Mitt avhandlingsprojekt utgörs av två delar. Den första utgörs av en kvalitativ interventionsstudie vid namn "Arbetskraft" och fokuserar på organisatoriska hinder samt möjligheter för ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg. Den andra utgörs av en kvantitativ studie på svensk longitudinell data vid namn Panel Survey of Ageing and the Elderly (PSAE).

 

Undervisning Jag undervisar i kvantitativ metod inom personalvetarprogrammet och arbetsmiljö i arbetsvetarprogrammet. Emellanåt handleder jag uppsatser i arbetsvetenskap och sociologi vilket jag alltid tycker är givande.