Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Emma Engdahl

Professor

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Rumsnummer
F226
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Emma Engdahl

Emma Engdahl professor i sociologi vid Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, där hon bl. a. är ansvarig för utvecklingen av utbildning och forskning inom området för socialpsykologi. Arbete bedrivs både på den egna institutionen och på andra, bland annat  Shalgrenska Universitetssjukhuset och Psykologiska institutionen där hon för närvarande ingår i den arbetsgrupp som utformar det nya psykologprogrammet.

Arbetet bedrivs även nationellt och internationellt via nätverk som Workshop on Sociological Social Psychology (WoSSP) och Society for Studies of Symbolic Interaction ( SSSI) och European Society of Studies of Symbolic Interaction (EU SSSI). Engdahl var huvudarrangör för The fifth Conference of European Studies in Symbolic Interaction (2014) och är ledarmot i styrelsen för EU SSSI.

Sedan hon disputerade på doktorsavhandlingen A Theory of the Emotional Self (2004) har Engdahl publicerat ett flertal böcker, artiklar och bokkapitel. Bland andra böckerna Konsten att vara sig själv (2009) och Depressive Love: A Social Pathology (2018). Engdahl har varit anställd vid ett par olika universitet både i Sverige och utomlands och har en gedigen och dokumenterad erfarenhet av undervisning, handledning, forskning, akademiskt ledarskap, samt samverkan/innovation. Hon har även arbetat inom näringslivet som ansvarig förläggare inom områdena sociologi, socialt arbete och psykologi på Liber AB.

Vidare har Engdahl god erfarenhet av tvärvetenskapligt arbete och har varit gästforskare på Columbia University, Departement of Political Science; University of Chicago, Departement of Social Thought; Waterloo University, Departement of Philosophy och har ett pågående sammarbete med Stanford University, Program in Writing and Rhetoric. Engdahl bedriver forskning inom områdena för kopps- och emotionssociologi: identitetsutveckling, icke-verbal kommunikation, samhällsförändring och sociala patologier, samt samhällsvetenskaplig teori.