Länkstig

Emma Engdahl

Professor

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Rumsnummer
F226
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Emma Engdahl

Emma Engdahl är professor i sociologi vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet. Hon påbörjade sin anställning vid Göteborgs universitet 2014 och har sedan dess varit ansvarig för utvecklingen av utbildning och forskning inom området för mikrosociologi/socialpsykologi. Arbetet bedrivs på Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, men också på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Psykologiska institutionen där hon bland annat ingått i den arbetsgrupp som utformat det nya psykologprogrammet som sjösattes 2018. Hennes arbete bedrivs även internationellt via nätverk som International Association of Sociology (ISA), RC 36 Alienation Theory and Research, Society for Studies of Symbolic Interaction (SSSI) och European Society of Studies of Symbolic Interaction (ESSSI). Engdahl var huvudarrangör för The Fifth Conference of European Studies in Symbolic Interaction (2014) och är ledamot i styrelsen för både ESSSI och ISA, RC 36. Vidare ingår hon i den internationella rådgivande redaktionen för Interpretative Lenses in Sociology, Bristol University press.

Sedan Engdahl disputerade på doktorsavhandlingen A Theory of the Emotional Self (2004) har hon publicerat ett 50-tal böcker, artiklar, bokkapitel och essäer. Bland andra böckerna Konsten att vara sig själv (2009) och Depressive Love: A Social Pathology (2018). Hon har varit anställd vid flera olika universitet både i Sverige och utomlands och har en gedigen och dokumenterad erfarenhet av undervisning, handledning, forskning, akademiskt ledarskap, samt samverkan/innovation. Hon har även arbetat inom näringslivet som ansvarig förläggare inom områdena sociologi, socialt arbete och psykologi på Liber AB.

Engdahl har god erfarenhet av tvärvetenskapligt arbete och har varit gästforskare på Columbia University, Departement of Political Science; University of Chicago, Departement of Social Thought; Waterloo University, Departement of Philosophy och har flera pågående internationella forskningssamarbeten.

Engdahls forskning bedrivs huvudsakligen inom traditionen för symbolisk interaktionism och inom områden som kropps- och emotionssociologi: identitetsutveckling och självrealisering, intima relationer, sociala patologier, cyber-aktivism och kommunikativ demokrati.