Göteborgs universitet
Länkstig

Västsvenska nätverket för teknik- och vetenskapsstudier

Västs är en arena och mötesplats för forskare i Västsverige som är inspirerade av det tvärvetenskapliga fältet teknik och vetenskapsstudier (Science and Technology Studies – STS).

Representerade miljöer i nätverket är bl.a. Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Högskolan i Borås, med ytterligare förgreningar ner till Lunds universitet och Malmö högskola.

STS-fältet intresserar sig för det komplexa samspelet mellan teknik, vetenskap och samhälle. Många av dess idéer har spridit sig till en mängd akademiska discipliner exempelvis organisationsforskning, juridik, ekonomi, media och kommunikationsvetenskap, vetenskapsteori, sociologi och geografi. Forskningen inom dessa områden har bidragit till att vidareutveckla STS:s teoretiska och metodologiska redskap.

Längre ner på sidan samlar vi länkar till västsvenska miljöer där STS finns representerat. Vill du lägga till en länk till en STS-miljö? Vill du få eller sprida information på VäSTS epost-lista? Kontakta i så fall Jesper Petersson eller Mark Elam vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap.