Länkstig

Jörgen Winkel

Professor emeritus

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Rumsnummer
G111
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Jörgen Winkel

Bakgrund

Jörgen Winkel (ORCID-ID: https://orcid.org/0000-0001-7993-396X ) är professor emeritus i tillämpad arbetsfysiologi / Produktionsergonomi; från 1989 till 2007 knyten till Karolinska Institutet och Arbetslivsinstitutet, Sverige och därefter som emeritus till Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. År 2008-10 också knyten till National Research Center for the Working Environment i Danmark och år 2012-18 till DTU Management Engineering, Danmarks tekniska universitet. Han har publicerat mer än 100 peer-reviewed artiklar och mer än 350 andra publikationer inom produktionsergonomi inklusive ergonomisk interventionsforskning, ergonomisk epidemiologi, kvantifiering och prediktion av mekanisk exponering samt fysiologiska frågor relaterade till långvarigt yrkesarbete i sittande, stående och gående arbetsställningar. Han har mottagit ett flertal internationella forskningspriser.

Forskning

Arbetsrelaterade muskuloskeletala och psykiska besvär är fortfarande en viktig orsak till sjukskrivning. Detta hotar individernas välfärd och företagens och samhällets ekonomi.

Tyvärr verkar den ergonomiska interventionsforskningen ha begränsade hälsoeffekter i ett långsiktigt perspektiv. Denna brist på positiva effekter förklaras numera av negativa hälsoeffekter orsakad av rationaliseringar (Westgaard & Winkel 2011). Det har därför föreslagits att den ergonomisk interventionsforskning, i stället för ett primärt fokus på hälsa, i högre grad bör integreras i rationaliseringsprocesserna. Dessa skulle då primärt fokusera organisatorisk hållbarhet, dvs samtidigt hänsynstagande till både konkurrenskraft och arbetsmiljön i ett långsiktigt perspektiv.

En annan utmaning är att den ergonomiska interventionsforskningen mestadels är retrospektiv, dvs syftar till att minska de besvär som redan finns. Interventionsforskningen borde snarare vara prospektiv, det vill säga undersöka hur ergonomi kan integreras i rationaliseringsprocesserna.

På ovannämnda bakgrund har organisatorisk hållbarhet och prospektiva tillvägagångssätt guidat vår interventionsforskning under de senaste årtiondena.

Nyckelord: Produktionsergonomi, interventionsforskning, förändringsledning, arbetshälsa, riskfaktorer, rörelseorganen, fysisk hälsa, mental hälsa

En komplett publikationslista erhållas genom att klicka på dokumentet under rubriken "CV - Curriculum vitae" (under fotot).