Länkstig

Jörgen Winkel

Professor emeritus

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Rumsnummer
G111
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Jörgen Winkel

Bakgrund

Jörgen Winkel (ORCID-ID: https://orcid.org/0000-0001-7993-396X ) är professor emeritus i tillämpad arbetsfysiologi / Produktionsergonomi; från 1989 till 2007 knyten till Karolinska Institutet och Arbetslivsinstitutet, Sverige och därefter som emeritus till Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. År 2008-10 också knyten till National Research Center for the Working Environment i Danmark och år 2012-18 till DTU Management Engineering, Danmarks tekniska universitet. Han har publicerat mer än 100 peer-reviewed artiklar och mer än 350 andra publikationer inom produktionsergonomi inklusive ergonomisk interventionsforskning, ergonomisk epidemiologi, kvantifiering och prediktion av mekanisk exponering samt fysiologiska frågor relaterade till långvarigt yrkesarbete i sittande, stående och gående arbetsställningar. Han har mottagit ett flertal internationella forskningspriser.

Forskning

Arbetsrelaterade muskuloskeletala och psykiska besvär är fortfarande en viktig orsak till sjukskrivning. Detta hotar individernas välfärd och företagens och samhällets ekonomi.

Tyvärr verkar den ergonomiska interventionsforskningen ha begränsade hälsoeffekter i ett långsiktigt perspektiv. Denna brist på positiva effekter förklaras numera av negativa hälsoeffekter orsakad av rationaliseringar (Westgaard & Winkel 2011). Det har därför föreslagits att den ergonomisk interventionsforskning, i stället för ett primärt fokus på hälsa, i högre grad bör integreras i rationaliseringsprocesserna. Dessa skulle då primärt fokusera organisatorisk hållbarhet, dvs samtidigt hänsynstagande till både konkurrenskraft och arbetsmiljön i ett långsiktigt perspektiv.

En annan utmaning är att den ergonomiska interventionsforskningen mestadels är retrospektiv, dvs syftar till att minska de besvär som redan finns. Interventionsforskningen borde snarare vara prospektiv, det vill säga undersöka hur ergonomi kan integreras i rationaliseringsprocesserna.

På ovannämnda bakgrund har organisatorisk hållbarhet och prospektiva tillvägagångssätt guidat vår interventionsforskning under de senaste årtiondena. Aktuella forskningsprojekt visas under rubriken "Arbetslivsforskning". Exempel på publiceringar redovisas nedan.

Reviews (exempel)

 • Winkel J, Schiller B, Dellve L, Edwards K, Neumann W P, Öhrling T, Westgaard R H. Scientific evidence suggests a changed approach in ergonomic intervention research. The Nordic Ergonomics and Human Factors Society (NES), Lund, 20-23 August 2017, Conference Proceedings,”Joy at Work”, Eds.: A-L Osvalder, M Blomé & H Bodnar, pp 430-36. ISBN 978-91-7753-152-4, 2017
 • Westgaard R H, Winkel J. Occupational musculoskeletal and mental health: significance of rationalization and opportunities to create sustainable production systems – a systematic review. Applied Ergonomics, 42, 261-296, 2011
 • Takala E-P, Pehkonen I, Forsman M, Hansson G-Å, Mathiassen S E, Neumann W P, Sjøgaard G, Veiersted K B, Westgaard R, Winkel J. Systematic evaluation of observational methods assessing biomechanical exposures at work. Scand J Work Environ Health; 36(1):3–24, 2010
 • Westgaard R H, Winkel J. Ergonomic intervention research for improved musculoskeletal health: A critical review. International Journal of Industrial Ergonomics, 20, 463-500, 1997
 • Wells R, Mathiassen S E, Medbo L, Winkel J. Time - a key issue for musculoskeletal health and manufacturing. Applied Ergonomics, vol 38, 733-744, 2007
 • Winkel J, Westgaard R H. A model for solving work related musculoskeletal problems in a profitable way. Applied Ergonomics, 27, 71-77, 1996
 • Winkel J, Westgaard R. "Occupational and individual risk factors for shoulder-neck complaints: Part II - The scientific basis (literature review) for the guide". Int J Ind Ergonomics, 10, 85-104, 1992

Metoder (exempel)

 • Edwards K, Winkel J. A method for Effect Modifier Assessment (EMA) in ergonomic intervention research. Applied Ergonomics, 72, 113-120, 2018
 • Jarebrant C, Johansson Hanse, Ulin K, Winkel J, Edwards K, Birgisdóttir B Dröfn, Gunnarsdóttir S. Ergonomic Value Stream Mapping (ErgoVSM). Tool and User Guide. Nordic Council of Ministers, ANP 2016:731, 36 pp., ISBN 978-92-893-4572-9 (PRINT), ISBN 978-92-893-4573-6 (PDF), 2016
 • Jarebrant C, Winkel J, Johansson Hanse J, Mathiassen S E, and Öjmertz B. ErgoVSM: A Tool for Integrating Value Stream Mapping and Ergonomics in Manufacturing. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries 26 (2) 191–204, 2016 (doi: 10.1002/hfm.20622)
 • Attebrant M, Mathiassen S E, Winkel J. Normalizing upper trapezius EMG amplitude: comparison of ramp and constant force procedures. J Electromyogr Kinesiol, vol 5(4), 245-250, 1995
 • Fransson-Hall C, Gloria R, Kilbom Å, Winkel J, Karlqvist L, Wiktorin C, Stockholm MUSIC 1 Study Group. A portable ergonomic observation method (PEO) for computerised on-line recording of postures and manual handling. Applied Ergonomics, 26 (2), 93-100, 1995
 • Mathiassen S E, Winkel J. "Quantifying variation in musculoskeletal load using exposure-vs-time data. Methodological considerations and presentation of a new method". Ergonomics, 34, 1455-1468, 1991. (Partly a review)
 • Winkel J. An accurate plethysmograph for measurement of changes in the volume of the human foot. Ergonomics, 29, 801-805, 1986
 • Winkel J, Bendix T. A method for electromyographic analysis of muscular contraction frequencies. Eur J Appl Physiol, 53, 112-117, 1984
 • Winkel J. Swelling of the lower leg in sedentary work - a pilot study. J Hum Ergol (Tokyo), 10, 139-149, 1981

Epidemiologi (exempel)

 • Johansson Hanse J and Winkel J. Work organisation constructs and ergonomic outcomes among European forest machine operators. Ergonomics, vol 51 (7), 968–981, 2008
 • Östergren P-O, Hansson B S,Balogh I, Ektor-Andersen J, Isacsson A, Orbæk P, Winkel J, Isacsson S-O. Incidence of shoulder and neck pain in a working population - effect modification between mechanical and psychosocial exposures at work? Results from a one-year follow-up study of the Malmö Shoulder Neck Study cohort. Journal of Epidemiology and Community Health, 59 (9): 721-728, 2005
 • Balogh I, Ørbæk P, Ohlsson K, Nordander C, Unge Byström J, Winkel J, Hansson G-Å, & the Malmö Shoulder-Neck Study. Self-assessed and direct measured physical activities - influence of musculoskeletal complaints. Applied Ergonomics, vol. 35, no. 1, 49-56, 2004
 • Balogh I, Ørbæk P, Winkel J, Nordander C, Ohlsson K, Ektor-Andersen J, & the Malmö Shoulder-Neck Study. Questionnaire based mechanical exposure indices for large population studies - Reliability, internal consistency and predictive validity. Scandinavian Journal of Work Environment & Health, vol. 27, no. 1, 41-48, 2001
 • Torgén M, Winkel, J, Alfredsson L, Kilbom Å, Stockholm MUSIC 1 Study Group. Evaluation of questionnaire-based information on previous physical workloads. Scand J Work, Environ & Health, 25, 246-254, 1999
 • Bao S, Winkel J, Shahanvaz H. Prevalence of musculoskeletal disorders at workplaces in the People’s Republic of China. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, vol. 6, no. 4, 557-574, 2000.Winkel J, Mathiassen S E. Assessment of physical work load in epidemiologic studies - concepts, issues and operational considerations. Ergonomics, 37(6), 979-988, 1994
 • Wigaeus Hjelm E, Winkel J, Nygård C-H, Wiktorin C, Karlqvist L, Stockholm MUSIC I Study Group. Can cardiovascular load in ergonomic epidemiology be estimated by self-report? Journal of Occupational and Environmental Medicine, 37 (10), 1210-1217, 1995
 • Wiktorin C, Wigaeus Hjelm E, Winkel J, Köster M, and Stockholm MUSIC 1 study group. Reproducibility of a questionnaire for assessment of physical load during work and leisure time. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 38(2), 190-201, 1996

Tillverkningsindustri (exempel)

 • Neumann P W, Winkel J, Forsman M, Palmerud G. Innovation and employee injury risk in automotive disassembly operations. (International Journal of Production Research. (doi: 10.1080/00207543/2018.1432910). 2018
 • Palmerud G, Forsman M, Neumann P W, Winkel J. Mechanical exposure implications of rationalization: a comparison of two flow strategies in a Swedish manufacturing plant. Applied Ergonomics, 43, 1110-1121, 2012
 • Brännmark M, Langstrand J, Johansson S, Halvarsson A, Abrahamsson L, Winkel J. Researching Lean: Methodological implications of loose definitions. Journal: Quality Innovation Prosperity, XVI/2, pp 35-48, 2012. ISSN: 1335-1745 (print); ISSN: 1338-984X (online), 2012
 • Neumann W P, Ekman M, Winkel J. Integrating ergonomics into production system development - The Volvo Powertrain Case. Applied Ergonomics, 40(3): 527-537, 2009
 • Kazmierczak K, Neumann W P, Winkel J. A case study of serial-flow car disassembly: ergonomics, productivity and potential system performance. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, vol 17 (4), 331-351, 2007
 • Neumann, W.P., Winkel, J., Medbo, L., Magneberg, R Mathiassen S.E. Production System Design Elements Influencing Productivity and Ergonomics - A Case Study of Parallel and Serial Flow Strategies. International Journal of Operations and Production Management, 26(8): 904-923, 2006
 • Kazmierczak K, Mathiassen S E, Forsman M, Winkel J. An integrated analysis of ergonomics and time consumption in Swedish ‘craft-type’ car disassembly. Applied Ergonomics. Vol. 36, 263-273, 2005
 • Kazmierczak K, Winkel J, Westgaard R H. Car disassembly and ergonomics in Sweden: Current situation and future perspectives in light of new environmental legislation. International Journal of Production Research, vol 42 no. 6, 1305-1324, 2004

Skog (exempel)

 • Gellerstedt S, Almqvist R, Attebrant M, Myhrman D, Wikström B-O, Winkel J. Ergonomic guidelines for forest machines. Swedish National Institute for Working Life, the Forestry Research Institute of Sweden, the Swedish University of Agricultural Sciences. 85 pages, 1999Østensvik T, Veiersted K B, Nilsen P, Cuchet E, Johansson Hanse J, Carlzon C and Winkel J. A search for risk factors of upper extremity disorders among forest machine operators in France and Norway. Int. J. Ind. Erg. 38, 1017-1027, 2008
 • Johansson Hanse J and Winkel J. Work organisation constructs and ergonomic outcomes among European forest machine operators. Ergonomics, vol 51 (7), 968–981, 2008
 • Østensvik T, Veiersted K B, Nilsen P, Cuchet E, Johansson Hanse J, Carlzon C and Winkel J. A search for risk factors of upper extremity disorders among forest machine operators in France and Norway. Int. J. Ind. Erg. 38, 1017-1027, 2008
 • Attebrant M, Winkel J, Mathiassen S E, Kjellberg A. Shoulder-arm muscle load and performance during control operation in forest machines. Effects of changing to a new arm rest, lever and boom control . Applied Ergonomics, 28(2), 85-97, 1997

Vård och omsorg (exempel)

 • Jarebrant C, Johansson Hanse, Ulin K, Winkel J, Edwards K, Birgisdóttir B Dröfn, Gunnarsdóttir S. Ergonomic Value Stream Mapping (ErgoVSM). Tool and User Guide. Nordic Council of Ministers, ANP 2016:731, 36 pp., ISBN 978-92-893-4572-9 (PRINT), ISBN 978-92-893-4573-6 (PDF), 2016
 • Winkel J., Edwards K, Birgisdóttir Dröfn B, Gunnarsdóttir S. Facilitating and inhibiting factors in change processes based on the lean tool ‘value stream mapping’: an exploratory case study at hospital wards. International Journal of Human Factors and Ergonomics. Int. J. Human Factors and Ergonomics, Vol. 3, Nos. 3/4, 291-302, 2015
 • Jonker D, Rolander B, Balogh I, Sandsjö L, Ekberg K, Winkel J. Rationalisation in public dental care – impact on clinical work tasks and mechanical exposure for dentists – a prospective study. Ergonomics, 56(2), 303-313, 2013
 • Rolander B, Jonker D, Winkel J, Sandsjö L, Balogh I, Svensson E, Ekberg K. Working conditions, health and productivity among dentists – a prospective study during a 5-year period of rationalization in public dental care. Ergonomics, Vol. 56(9), 1376–1386, 2013
 • Jonker D, Rolander B, Balogh I, Sandsjö L, Ekberg K, Winkel J. Mechanical exposure among general practice dentists in Sweden and possible implications of rationalization. Ergonomics, 54, 953-60, 2011
 • Jonker D, Rolander B, Balogh I, Sandsjö L, Ekberg K, Winkel J. Mechanical exposure among general practice dentists in Sweden and possible implications of rationalization. Ergonomics, 54, 953-60, 2011

Nyckelord pågående forskning: Produktionsergonomi, interventionsforskning, förändringsledning, arbetshälsa, riskfaktorer, rörelseorganen, fysisk hälsa, mental hälsa, ergonomisk epidemiologi

Undervisning: Enstaka föreläsningar på master- och PhD-nivå. Handledning.

Nyckelord undervisning: Produktionsergonomi, interventionsforskning, hållbara produktionssystem, förändringsledning, arbetshälsa, riskfaktorer, rörelseorganen, fysisk hälsa, mental hälsa

Samverkan: Vår FoU genomförs i nära samarbete med ett flertal sjukhus och olika tillverkningsindustrier. Arbetsplatserna är aktiva deltagare i projekten, vilket underlättar förmedlingen till praktiker. Dessutom har vi en omfattande förmedling genom referensgruppsmöten med praktiker, föreläsningar och uppdragsutbildningar.

Nyckelord: Produktionsergonomi, interventionsforskning, förändringsledning, arbetshälsa, riskfaktorer, rörelseorganen, fysisk hälsa, mental hälsa

En komplett publikationslista erhållas genom att klicka på dokumentet under rubriken "CV - Curriculum vitae" (under fotot).

Nedanstående publikationslista omfattar publikationer anknutna till Göteborgs Universitet.