Göteborgs universitet
Bild
Omslagsbild till Sociologipodden
Foto: Gunnar Jönsson

Sociologipodden

I Sociologipodden presenterar programledarna Håkan Thörn och Åsa Wettergren aktuell sociologisk forskning i intervjuformat. Varje avsnitt innehåller också tips på litteratur kopplade till avsnittets tema.

Video (01:12:29)
Avsnitt 22: Artificiell intelligens

I detta avsnitt intervjuas Adel Daoud, docent i sociologi och verksam vid Linköpings universitet, Chalmers tekniska högskola och Harvard University. Han använder AI som verktyg i sin forskning, bland annat för att analysera fattigdomsmönster i Afrika och Indien. Därefter diskuterar Åsa Wettergren och Håkan Thörn boken Emotional AI. The Rise of Empathic Media av Andrew McStay.

Lyssna på avsnitt 22

Litteratur som nämns i avsnittet:

Adel Daoud & Devdatt Hubhashi: “Statistical Modeling: The Three Cultures”, Harvard Data Science Review, vol. 5, nr. 1, 2023. https://doi.org/10.1162/99608f92.89f6fe66

Adel Daoud m.fl.: “Using Satellite Images and Deep Learning to Measure Health
and Living Standards”, India Social Indicators Research, nr. 167, 2023, s. 475–505.
https://doi.org/10.1007/s11205-023-03112-x

Lisa Feldman Barrett: Så skapas känslor (Natur Kultur, 2018).

Pedro Domingos: The Master Algoritm: How the quest for the ultimate learning machine will remake our world (Penguin, 2017).

Andrew McStay: Emotional AI. The Rise of Empathic Media (SAGE, 2018).

Film som nämns i avsnittet:

Chris Columbus: The bicentennial man, 1999.

Youtube: Max Tegmark interview: Six months to save humanity from AI? | DW Business Special - YouTube

I detta avsnitt intervjuas Hannes Lagerlöf om sin avhandling i sociologi, som är en studie av kontroverser kring hantering av kärnavfall. Därefter diskuterar Håkan Thörn och Åsa Wettergren Herbert Marcuses bok Den endimensionella människan: studier i det avancerade industrisamhällets ideologi.

Lyssna på avsnitt 21

Litteratur som nämns i avsnittet:

 Hannes Lagerlöf: Conditional Progress: Technical Rationality and Wicked Problems in Nuclear Waste Management (Göteborgs universitet, 2023).

Herbert Marcuse: Den endimensionella människan: studier i det avancerade industrisamhällets ideologi. (Bonniers, 1968).

Carl Johan Erikson & Karin Willén, med efterord av Jesper Olsson: 10°C: recept från Forsmarks Skärgård (Jon Brunberg förlag, 2016).

I detta avsnitt intervjuas Tomas Berglund, Ylva Ulfsdotter Eriksson och Erica Nordlander, som forskat om förändringar på den svenska arbetsmarknaden. Därefter diskuterar Åsa Wettergren och Håkan Thörn Robert K. Mertons bok Social Theory and Social structure.

Lyssna på avsnitt 20


Litteratur som nämns i avsnittet:
Ylva Ulfsdotter Eriksson, Tomas Berglund & Erica Nordlander: ”Upgrading or polarizing? Gendered patterns of change in the cccupational prestige hierarchy between 1997 and 2015”, Frontiers in Sociology, vol. 7, 2022. doi: 10.3389/fsoc.2022.83.

Tomas Berglund & Ylva Ulfsdotter Eriksson (red.): Scrutinizing Polarization: Patterns and consequences of occupational transformations in the Swedish labour market, (Routledge, kommande 2024).

Paula England: “Women and occupational prestige: A case of vacuous sex equality”, Signs: Journal of Women in Culture and Society, vol. 5, nr. 2, 1979.

Robert K. Merton: Social theory and social structure. (The Free Press, 1968, enlarged edition).

Henrik Oskarsson, Torbjörn Bergman, Annika Bergström & Johan Hellström: Demokratirådets rapport 2021: Polarisering i Sverige (SNS, 2021).

Oxfam: Research report: The Commitment to Reducing Inequality Index 2022 (Oxfam, 2022) https://policy-practice.oxfam.org/resources/the-commitment-to-reducing-inequality-index-2022-621419/

Erik Olin Wright, E.O. and Rachel E. Dwyer (2003) ‘The patterns of job expansion in the USA: a comparison of the 1960s and 1990s.Socio-Economic Review, nr1.

Andreas Reckwitz: The end of illusions: Politics, economy, and culture in late modernity. (Polity Press, 2021).

Michael J. Sandel: The tyranny of merit: What's become of the common good? (Penguin UK, 2020).

SCB: “Fattigdom nästan sju gånger vanligare bland utrikesfödda, 2022https://www.scb.se/pressmeddelande/fattigdom-nastan-sju-ganger-vanligare-bland-utrikesfodda/

Mikael Tåhlin: Polariseringsmyten. Försvinner verkligen de medelkvalificerade jobben? (Arena Idé, 2019).

Rune Åberg: ”Svensk arbetsmarknad mot polarisering efter millennieskiftet”, Arbetsmarknad & Arbetsliv, vol, 21, nr. 4, 2015.

I detta avsnitt intervjuas Anja Karlsson Franck, docent i freds- och utvecklingsforskning, som forskat om humorns roll i migrationsprocesser. Intervjun spelades in under Vetenskapsfestivalen i Göteborg.

Lyssna på avsnitt 19


Litteratur som nämns i avsnittet:
Anja Karlsson Franck “Laughable borders: Making the case for the humorous in migration studies”, i Mig. Pol. Vol 1, nr. 4 2022.

Anja Karlsson Franck: “Jocular Ethnography: The Productive Work of Humour in Fieldwork on Migration”, i kritisk etnografi – Swedish Journal of Anthropology Vol. 4, Nr. 1, 2021.

Maria Eriksson Baaz & Maria Stern: “Unease as a methodological Tool: Researching conflict related rape in the DRC”, i Annick Wibben (ed.), Studying Women, Violence and War (New York: Routledge, 2016).

Film:
Ben Sharrock: Limbo, 2021.

I detta avsnitt intervjuas Jon Sunnerfjell om sin avhandling i sociologi, som handlar om aktivering av arbetslösa ungdomar i en bruksort där industrin för länge sedan lagts ner. Därefter diskuterar Håkan Thörn och Åsa Wettergren Arlie R. Hochschild’s bok Strangers in Their Own Land. Anger and Mourning on the American Right.

Lyssna på avsnitt 18
 

Litteratur som nämns i avsnittet:

Jon Sunnerfjäll: Unlearning to Labour: Activating the Unemployed in a Former Industral Community (Göteborgs universitet, 2023).

Carl Cederström & André Spicer: Den vilda jakten på ett (bättre) jag. (Natur & Kultur, 2017)

Arlie R. Hochschild: Strangers in Their Own Land. Anger and Mourning on the American Right (The New Press, 2018).

Diana C. Mutt: “Status threat, not economic hardship, explains the 2016 presidential vote”, Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 115, no. 19, 2018.

Paul Willis: Fostran till lönearbete (Röda bokförlaget 1983).

Statistikkälla: Statistikskolan: Urbanisering – från land till stad (scb.se)

I detta avsnitt intervjuas Dominika V. Polanska, docent i sociologi, Södertörns högskola. Hon har forskat om de sociala konsekvenserna av de kraftiga hyreshöjningar som följt med renoveringar av svenska hyresbostäder på 2000-talet. Därefter diskuterar Åsa Wettergen och Håkan Thörn Stephen Maus bok Inequality, Marketization and the Majority Class: Why did the European Middle Classes accept Neo-Liberalism?

Lyssna på avsnitt 17


Litteratur som nämns i avsnittet: 
Dominika V. Polanska & Åse Richard: “Resisting renovictions: tenants organizing against housing companies` renewal practices in Sweden, i Radical Housing Journal, vol. 3, nr. 1, 2021, s. 187-205. 

Dominika V. Polanska & Håkan Axén: Den orättvisa rättvisan: en rättspraxis som renovräker (Verbal, 2021). 

Dominika V. Polanska, Sarah Degerhammar & Åse Richard: Renovräkt!: hyresvärdars makt(spel) och hur du tar striden (Verbal, 2019). 

Per-Anders Fogelströms stadsserie (1960-1968) med Mina drömmars stad, Barn av sin tid, Minns du den stad, I en förvandlad stad och Stad i världen

Stephen Mau: Inequality, Marketization and the Majority Class: Why did the European Middle Classes accept Neo-Liberalism?  (Palgrave, (2015).

Göran Therborn: Kapitalet, överheten och alla vi andra : klassamhället i Sverige – det rådande och det kommande (Arkiv, 2018).

I detta avsnitt intervjuas Annika Jonsson och Cathrin Wasshede, båda docenter i sociologi vid Karlstads respektive Göteborgs universitet. De har båda forskat om de sociala relationer som omger döden och de döda. Därefter diskuterar Håkan Thörn och Åsa Wettergren Zygmunt Baumans bok Döden och odödligheten i det moderna samhället.

Lyssna på avsnitt 16
 

Litteratur som nämns i avsnittet:

Annika Jonsson: “Materializing loss and facing the absence-presence of the deceased”, I Holmberg, T., Jonsson, A. & Palm, F. (red.) Death Matters: Cultural sociology of mortal life, (Palgrave Macmillan 2019), s. 25-44

Annika Jonsson, & Tony Walter: “Continuing bonds and Place”, Death Studies, vol. 4, nr. 7, 2017, s. 406-415.

Cathrin Wasshede: Inte längre vid liv men ännu inte död”, i Björnsson, A. & Rombach, B. (red) Att lägga döden till rätta (Santérus, 2022).

Cathrin Wasshede & Sofia Björk: “Avsked i coronatider: Att ta farväl av döende nära anhöriga i tider av restriktioner, Sociologisk forskning, vol. 58, nr. 1-2, 2021:, s. 153-175.

Zygmunt Bauman: Döden och odödligheten i det moderna samhället (Daidalos, 1994).

Philippe Ariés: Döden: föreställningar och seder i västerlandet från medeltiden till våra dagar (Tiden, 1978).

Ernest Becker: The denial of death (Profile Books, 2020).

Lisa Marie Cacho: Social death: Racialized rightlessness and the criminalization of the unprotected. (New York U.P. 2012).´

Karin Dirke, Andreas Hellerstedt & Martin Wiklund (red.): Dödens idéhistoria. (Appell förlag, 2022).

Elaine Kasket (2020): All the Ghosts in the Machine: The Digital Afterlife of your Personal Data (Brown Book, 2020).

I detta avsnitt intervjuas Sofia Strid och Alessandro Johansson, båda genusvetare och sociologer, som forskar om Sugardejting. Därefter diskuterar Åsa Wettergren och  Håkan Thörn Iris Marion Youngs essä Att kasta tjejkast.

Lyssna på avsnitt 15


Litteratur som nämns i avsnittet:

Lena Gunnarsson & Sofia Strid: “Varieties of Sugar Dating in Sweden: Content, Compensation, Motivations”, Social Problems, 2021.

Lena Gunnarsson & Sofia Strid: “Chemistry or Service? Sugar Daddies’ (Re)quest for Mutuality within the Confines of Commercial Exchange”, The Journal of Sex Research, vol. 53, nr. 3, 2022, s. 309-320. https://doi.org/10.1080/00224499.2021.1952155

Alessandro Johansson & Lena Gunnarsson ”’Jag är inte prostituerad, jag lever normalt’: Sugardejtares språkliga och praktiska relationsarbete för att avgränsa sugardejting från prostitution”, Sociologisk Forskning, vol. 59, nr. 1–2, 2022, s. 101–125. https://doi.org/10.37062/sf.59.23746

Iris Marion Young: Att kasta tjejkast: texter om feminism och rättvisa (Atlas, 2000).

Iris Marion Young: Throwing like a girl: A phenomenology of feminine body comportment motility and spatiality. Human Studies vol. 3, nr. 1, 1980, s. 137-156.

Iris Marion Young: Responsibility for Justice. (Oxford (U.P., 2011).

Arlie R. Hochschild: The Commercialization of Intimate Life - Notes from Home and Work (UCLA Press, 2003).

bell hooks: Ain't I a Woman: Black Women and Feminism (Pluto Press, 1981).

I detta avsnitt intervjuas Doris Lydahl, doktor i sociologi och lektor i vetenskapsteori, som forskar om vardagliga praktiker inom hälso- och sjukvård. I fokus för samtalet står en undersökning av vad som egentligen sker när vårdpersonal till synes ”gör ingenting”, samt hur detta ”ingenting” förhåller sig till idéer om evidensbaserade metoder i vård och omsorg samt så kallad personcentrerad vård. Där efter diskuterar Åsa Wettergren och Håkan Thörn boken What doctors feel. How emotions affect the practice of medicine av Danielle Ofri.

Lyssna på avsnitt 14


Litteratur som nämns i avsnittet:
Doris Lydahl:  ”Shadowing care workers when they are doing ‘nothing’”, i Katarina Jacobsson & Jaber Gubrium (eds.) Doing Human Service Ethnography. (Bristol U.P., 2021)

Doris Lydahl: Same and Different? Perspectives on the introduction of person centered care as standard  healthcare. (Göteborgs universitet, 2017).

Barbara Czarniawska: Shadowing and other techniques for doing fieldwork in modern societies. (Liber, 2007).

Patricia Lockwood: No one is talking about this (Bloosbury, 2021).

Annmarie Mol, Ingunn Moser & Jeannette Pols: Care in practice: on tinkering in clinics, homes and farms. (Bielefeld: Transcript).

Danielle Ofri: What doctors feel. How emotions affect the practice of medicine. (Beacon Press, 2021).

I detta avsnitt, som spelats in på Bokmässan i Göteborg, diskuteras frågan om vad ett samhälle är med utgångspunkt i boken Sociologins klassiker: upptäckter och återupptäckter. Förutom programledarna Håkan Thörn och Åsa Wettergren deltar bokens redaktörer Lisa Eklund och Bo Isenberg, båda docenter i sociologi vid Lunds universitet, samt förläggaren Johan Lindgren.

Lyssna på avsnitt 13

Litteratur som nämns i avsnittet:
Lisa Eklund & Bo Isenberg (red): Sociologins klassiker: upptäckter och återupptäckter. (Studentlitteratur, 2022).

Kalle Berggren: ”Vem är teori? Ett normkritiskt pedagogiskt perspektiv på sociologisk teori”, Sociologisk forskning, vol. 5, nr. 1, 2018.

Anthony Elliott & Bryan S. Turner: Om samhället. (Studentlitteratur, 2016).

I detta avsnitt intervjuas Oksana Shmulyar Gréen, docent i sociologi, om ett forskningsprojekt som undersöker ungdomars erfarenheter av migration. Därefter diskuterar Håkan Thörn och Åsa Wettergren boken The Polish Peasant in Europe and America, av William I. Thomas och Florian Znaniecki. De uppmärksammar också det så kallade Thomas-teoremet, som formulerades av W.I. Thomas and Dorothy Swaine Thomas.

Lyssna på avsnitt 12

Litteratur som nämns i avsnittet:
Oksana Shmulyar Gréen, Charlotte Melander & Ingrid Höjer: “Identity Formation and Developing Meaningful Social Relationships: The Role of the Polish Catholic Community for Polish Young People Migrating to Sweden”. Frontiers in  Sociology, vol. 6, 2021, s. 1-14 https://doi.org/10.3389/fsoc.2021.660638

Oksana Shmulyar Gréen, Charlotte Melander & Ingrid Höjer: “Mobility and Conection to Places: Memories and Feelings about Places that Matter for CEE-born Young People Living in Sweden”, 2022, kommande i Central and Eastern European Migration review, special issue on 'Relocating East-West migration'.

Duraid Al Khamisi  (2015) Regnet luktar inte här: ett familjeporträtt (Atlas, 2015)

Ulla Björnberg: “Caught Between a Troubled Past and an Uncertain Future: The Well-Being of Asylum-Seeking Children in Sweden”, s. 261-276 i A. M. Mingues, A. M. (red) Family well-being (Springer 2012)  https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-94-007-4354-0.pdf

Lisa Ottosson: Utan given hemvist. Barnperspektiv i den svenska asylprocessen. (Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, 2016)

Live Stretmo: Governing the Unaccompanied Child – Media, Policy and Practice. (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, 2014)

William I. Thomas och Florian Znaniecki: The Polish Peasant in Europe and America. Edited by Eli Zaretsky. (University of Illinois U.P., 1996)

William I. Thomas & Dorothy Swaine Thomas: The Child in America: Behaviour Problems and Programs (New York 1928)

I detta avsnitt intervjuas Carl Wilén, doktor i sociologi, om sin avhandling, som handlar om den haitiska revolutionen och de mänskliga rättigheterna. Därefter diskuterar Håkan Thörn och Åsa Wettergren George Lawsons bok Anatomies of Revolution.

Lyssna på avsnitt 11

Litteratur som nämns i avsnittet:
Carl Wilén: Interpreting the Haitian Revolution: From Rights of Man to Human Rights (Göteborgs universitet, 2022).
Alejo Carpentier: Detta upplysta tidevarv (Bonniers, 1965).
David Geggus: Haitian Revolutionary Studies (Indiana University Press, 2002)
David Geggus: The Haitian Revolution: A Documentary History, (Hackett Publishing Company, 2014).
Samuel Moyn: The Last Utopia: Human Rights in History (Belknap Press of Harvard University Press, 2010).
George Lawson: Anatomies of Revolution (Cambridge University Press, 2019).

 

I detta avsnitt intervjuas Johan Alfonsson, doktor i sociologi, om sin nya bok Det otrygga arbetslivet i Sverige – dess framväxt och konsekvenser. Därefter diskuterar Håkan Thörn och Åsa Wettergren Beverly Skeggs bok Att bli respektabel: konstruktioner av klass och kön. 

Länk till avsnittet

Litteratur som nämns i avsnittet:
Johan Alfonsson: Det otrygga arbetslivet i Sverige – dess framväxt och konsekvenser (Studentlitteratur, 2022).
Stuart Hall m. fl.: Policing the Crisis: Mugging, the State and Law and Order (Red Globe Press, 2013).
Beverly Skeggs: Att bli respektabel: konstruktioner av klass och kön (Daidalos, 2000).
Anders Teglund: Cykelbudet (Teg Publishing, 2021).
Paul Willis: Fostran till lönearbete (Röda bokförlaget, 1983).

I detta avsnitt intervjuas Gabriella Elgenius, professor i sociologi, som forskar om nationalism. Hon har genomfört en studie om förhållandet mellan engelsk nationalism och den polska minoriteten i Storbritannien, där olika tolkningar av vithet har betydelse. Därefter diskuterar Håkan Thörn och Åsa Wettergren Benedict Andersons bok Den föreställda gemenskapen: reflektioner om nationalismens ursprung och spridning.

Länk till avsnittet
 
Litteratur som nämns i avsnittet:
Gabriella Elgenius & Steve Garner: ”Gate-keeping the nation: discursive claims, counter-claims and racialized logics of whiteness, Ethnic and Racial Studies, vol. 44, nr. 16, 2021, s. 215-235.
Benedict Anderson: Den föreställda gemenskapen: reflektioner om nationalismens ursprung och spridning. (Daidalos, 2000).
Billy Ehn, Jonas Frykman & Orvar Löfgren: Försvenskningen av Sverige. (Natur & Kultur, 1993)
Elin Anna Labba: Herrarna satte oss hit. Om tvångsförflyttningarna i Sverige. (Norstedts, 2022)
Ann-Helén Laestadius: Stöld. ( Romanus & Selling, 2021)
 

I detta avsnitt leder Håkan Thörn och Åsa Wettergren ett panelsamtal med Shai Mulinari, Roland Paulsen och Maria Törnnqvist, samtliga docenter i sociologi. Ämnet gäller hur covid-19 påverkat det svenska samhället, och hur vi i förlängningen av detta kan förstå samhälleliga svar på kriser. Avsnittet är inspelat framför publik under 'Sociologidagarna' i Uppsala den 18 mars 2022.

Länk till avsnittet
 
Litteratur som nämns i avsnittet:
Erna Danielsson, Fredrik Liljeros, Shai Mulinari & Linda Soneryd (2020) ”Sociologiska perspektiv på coronakrisen: Fyra sociologer om samhällets reaktion på covid-19”, Sociologisk Forskning, (57) 1: 67-76.
Shai Mulinari & Courtney Davis (2017 ”Why European and United States Drug Regulators are not speaking in one voice on anti-influenza drugs: Regulatory review methodologies and the importance of ‘deep’ product reviews”, I Health Research Policy and Social Systems (15): 1, 1-14.
Maria Törnqvist (2020) ”Isolering som dödar – ett socialt experiment”. Aftonbladet 24 mars.
Maria Törnqvist (2020) ” Utan kropparna blir vi spöklika inför varandra.” Dagens Nyheter, 14 december.
Roland Paulsen (2020)  Tänk om. En studie i oro. (Albert Bonnier förlag).

I detta avsnitt intervjuas Moa Bladini, doktor i straffrätt, Sara Uhnoo, docent i sociologi och Åsa Wettergren, professor i sociologi. De genomför tillsammans ett forskningsprojekt som handlar om den nya samtyckeslagen. Därefter diskuterar de tillsammans med Håkan Thörn boken Svensk sexualbrottslag: en framåtsyftande tillbakablick av Madeleine Leijonhufvud. 

Länk till avsnittet
 
Litteratur som nämns i avsnittet:

Lisa Wallin, Sara Uhnoo, Åsa Wettergren & Moa Bladini (2021) ”Capricious credibility – legal assessments of voluntariness in Swedish negligent rape judgements”, i Nordic Journal of Criminology, 22 (1): 3-22, DOI: 10.1080/2578983X.2021.1898128
Moa Bladini & Wanna Svedberg Andersson WS (2021) “Swedish rape legislation from use of force to voluntariness - critical reflections from an everyday life perspective", Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice 8(2): 95-125 https://boap.uib.no/index.php/BJCLCJ/article/view/3241
Maria-Pia Boëthius: Skylla sig själv: En bok om våldtäkt (Liber, 1976).
Madeleine Leijonhufvud (2015). Svensk sexualbrottslag: en framåtsyftande tillbakablick (Norstedts, 2015).
Katarina Wennstam: Flickan och skulden: en bok om samhällets syn på väldtäkt (Bonniers, 2002).

I detta avsnitt intervjuas Jonas Bertilsson och Jane Pettersson som nyligen disputerat i sociologi. Jane har i sin avhandling studerat finansiell folkbildning och Jonas avhandling fokuserar på FN:s gröna klimatfond. De har gemensamt att de har analyserat konsekvenser av den finansiella ekonomins allt större påverkan på samhället. Därefter diskuterar Åsa Wettergren och Håkan Thörn boken 'Enthusiasm' av historikern och antropologen Monique Scheer.

Länk till avsnittet
 
Litteratur som nämns i avsnittet:
Jonas Bertilsson: The Governance of Global Climate Finance: The management of contradictions, ambiguities and conflicts in the Green Climate Fund. (Göteborgs universitet, 2021).
Jane Pettersson: Governing citizens in the age of financialization: A study of Swedish financial education (Göteborgs universitet, 2021).
Monique Scheer: Enthusiasm. Emotional Practices of Conviction in Modern Germany. (2021, Oxford University Press).
Max Weber, Den protestantiska etiken och kapitalismens anda (Argos/Palmkrons förlag, 1978).

I detta avsnitt intervjuas Kerstin Jacobsson, professor i sociologi, som genomfört en etnografisk studie av Försäkringskassans sätt att arbeta. Därefter diskuterar Emma Engdahl och Håkan Thörn Michel Foucaults teori om makt och subjektivitet, med särskilt fokus på Styrandet av sig själv och andra och Sexualitetens historia. 

Länk till avsnittet

Litteratur som nämns i avsnittet: 
Kerstin Jacobsson & Katarina Hollertz: ”Normativ impregnering som informell styrning: Exemplet Försäkringskassan”, i Stig Linde  & Kerstin Svensson (red.) Välfärdens aktörer: Utmaningar för människor, professioner och organisationer.  s. 19-48 (Social Work Press, 2021). 
Kerstin Jacobsson, Ida Seing, Katarina Hollertz: ”Följsamhet som styrningsideal hos Försäkringskassan - ett hot mot rättssäkerheten?”, i Socialmedicinsk tidskrift, nr. 5, 2019, s. 682-688. 
Kerstin Jacobsson & Katarina Hollertz: ”Commitment and control: Teamwork as management tool in a welfare state bureaucracy”, Sociologisk Forskning, nr. 3, 2021, s. 242-265, 
Michel Foucault: Sexualitetens historia. Band 1. Viljan att veta (Daidalos, 2002)
Michel Foucault: Sexualitetens historia. Band 2. Njutningarnas bruk (Daidalos, 2002)
Michel Foucault: Sexualitetens historia. Band 3. Omsorgen om sig.  (Daidalos, 2002)
Michel Foucault: Styrandet av sig själv och andra: Collége de France 1982-1983 (Tankekraft, 2015). 
Nikolas Rose: Powers of Freedom: Reframing Political Thought (Cambdridge U. P, 1999)

I detta avsnitt intervjuas Josefin Persdotter, doktorand i sociologi. I sin avhandling studerar hon de betydelser som mens tillskrivs i vardagens sociala sammanhang. Därefter diskuterar Emma Engdahl och Håkan Thörn socialantropologen Mary Douglas böcker 'Renhet och fara' och 'How institutions think'.

Länk till avsnittet
 
Litteratur som nämns i avsnittet:
Josefin Persdotter: ”Introducing Menstrunormativity: Toward a Complex Understanding of ‘Menstrual Monsterings’”, i Bobel C., Winkler I.T., Fahs B., Hasson K.A., Kissling E.A., Roberts TA. (eds)The Palgrave Handbook of Critical Menstruation Studies (Palgrave Macmillan, 2020).
Mary Douglas: How institutions think (Syracuse U. P., 1996).
Mary Douglas: Renhet och fara: en analys av begreppen orenande och tabu (Nya Doxa, 2011).
Charlotte Roche, Våtmarker (Månpocket, 2009).

I det tredje avsnittet intervjuas Göran Sundqvist, professor i sociologi, om sin nya bok Vem bryr sig? Om klimatforskning och klimatpolitik. Emma Engdahl och Håkan Thörn diskuterar E. Ann Kaplans Climate Trauma och Ulrich Becks Risksamhället.

Länk till avsnittet
 
Litteratur som nämns i avsnittet:
Ruman Alam: Lämna världen bakom dig (Bonniers, 2021).
Ulrich Beck: Risksamhället: på väg mot en annan modernitet (Daidalos, 2000).
E. Ann Kaplan: Climate Trauma: Foreseeing the future in dystopian film and fiction (Rutgers U. P., 2015)
Jens Liljestrand: Även om allt tar slut (Bonniers, 2021)
Maja Lunde: Blå (Natur och kultur, 2019)
Peoples Climate Vote
Agneta Pleijel: Lord Nevermore (Norstedts, 2000).
Göran Sundqvist: Vem bryr sig? Om klimatforskning och klimatpolitik. (Daidalos, 2021).

I detta avsnitt intervjuas Karin Allard, arbetsvetare och psykolog, om en forskningsrapport som handlar om sexuella trakasserier, könsdiskriminering och ohälsa i arbetslivet. Därefter diskuterar Emma Engdahl och Håkan Thörn Valerie Solanas SCUM manifest och Kate Milllets Sexualpolitiken.

Länk till avsnittet

Litteratur som nämns i avsnittet:
Karin Allard: Sexuella trakasserier, könsdiskriminering och ohälsa i arbetslivet Jämställdhetsmyndigheten, rapport 2021:6.
Acker, Joan. (2006). Inequality regimes: Gender, class, and race in organizations. Gender and Society, vol. 4, nr. 20, s. 441– 64.
Connell, R. (2006). Glass ceilings or gendered institutions? Mapping the gender regimes of public sector worksites. Public Administration Review, Vol 66, nr 4, s. 837-849.
Matilda Gustavsson: Klubben (Bonniers, 2020).
Kate Millett: Sexualpolitiken (Rabén och Sjögren, 1971)
Sara Stridsberg: Drömfakulteten: Tillägg till sexualpolitiken (Albert Bonniers Förlag ,2006)
Valerie Solanas: SCUM manifest (Modernista, 2010).

Intervju med Carl Cassegård, professor i sociologi. Temat är förhållandet mellan människan och naturen i det kapitalistiska samhället. 

Länk till avsnittet

Litteratur som nämns i avsnittet:
Dante Alighieri: Den gudomliga komedin (Natur och kultur, 2006).
Carl Cassegård: Toward a Critical Theory of Nature: Capital, Ecology and Dialectics (Bloomsbury, 2021).
Karl Marx: Kapitalet: första boken (Arkiv förlag, 2013), citerad på s. 442.
Karl Marx och Friedrich Engels: Filosofiska skrifter: skrifter i urval (Cavefors förlag, 1978), citerad på s. 227.
William Clare Roberts: Marx’s Inferno: The Political Theory of Capital (Princeton U.P, 2018).
Rikard Warlenius (red) Ekomarxism: grundtexter (Tankekraft, 2014).

I avsnittet nämns också David Harveys föreläsningar om Kapitalet.

Programledare

Åsa Wettergren och Håkan Thörn är båda professorer i sociologi vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Wettergren forskar bland annat om emotioners betydelse för rationellt handlande och beslutsfattande i rättsväsendet och klimatrörelsen. Thörn har framför allt forskat om sociala rörelser och makt, ofta med fokus på staden och hur globala processer påverkar människors vardagsliv.

Spotify
Apple Podcasts
Acast

Om podden

Podden publiceras på GU Play och finns att lyssna på via Apple Podcasts, Spotify och Acast. Ett nytt poddavsnitt publiceras varje månad.

Åsa Wettergren Foto: Gunnar Jönsson
Åsa Wettergren
Foto: Gunnar Jönsson
Håkan Thörn Foto: Gunnar Jönsson
Håkan Thörn
Foto: Gunnar Jönsson

Tips på fler poddar!

För dig som vill lyssna mer finns en uppsjö av poddar på universitetet.
Lista över poddar