Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Entren Skanstorget 18 Sociologi arbetsvetenskap
Välkommen till Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Foto: Anders Östebo

Om oss

Välkommen till en komplett akademisk miljö där forskning och utbildning är tätt sammanknutna och berikar varandra - där både spets och bredd ryms.

Sociologi och arbetsvetenskap handlar om att förstå människan i sitt sammanhang. Varför engagerar sig människor i miljörörelsen? Varför får inte elever i utsatta områden fullständiga betyg? Hur kan konflikter på arbetsplatsen hanteras? Vad händer när polisen sätter upp fler övervakningskameror? Varför är män i lägre utsträckning än kvinnor föräldralediga? Varför har olika yrken olika status? Vad är makt? Vilka har makt? Hur påverkar gig-ekonomin arbetsmarknaden? Hur skapar och upprätthåller barn som migrerat sociala relationer? Vilken betydelse har känslor för beslutsfattande? Hur kan man tolka nationalistiska rörelser? Hur styr statliga rekommendationer som till exempel kostråd människors vardagsliv?

Här möter du kompetenta forskare och lärare med stort samhällsengagemang som med utgångspunkt i en mängd olika perspektiv tar sig an aktuella forskningsfrågor – ofta i samverkan med externa aktörer. Som student har du möjlighet att ta del av undervisning som bedrivs i nära samverkan med forskning och i varierade undervisningsformer.

Institutionen har omkring 1000 helårsstudenter och 115 anställda, varav 29 doktorander.