Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Entren Skanstorget 18 Sociologi arbetsvetenskap
Välkommen till Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Foto: Anders Östebo

Om oss

Institutionen har 1000 helårsstudenter och 112 anställda, varav 18 doktorander. Verksamheten tillhör den samhällsvetenskapliga fakulteten och ingår i "Campus Haga" som ligger mitt i centrala Göteborg.

Utbildning och forskning bedrivs inom sociologi, arbetsvetenskap, kriminologi och personalvetenskap. Undervisningen präglas av att lärare i stor utsträckning är aktiva forskare. Inom lärarprogrammen, arbetsvetenskap och konflikthantering undervisar bland annat sju dramapedagoger med upplevelsebaserat lärande, vilket innebär att lärarna varierar praktiska övningar och lärarledd reflektion i workshops.

Medarbetarportalen

Alla som är anställda vid universitetet hänvisas till Medarbetarportalen för aktuell information, såsom driftstörningar. Där finns även institutionsspecifika sidor.