Göteborgs universitet
Bild
Entren Skanstorget 18 Sociologi arbetsvetenskap
Välkommen till Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Foto: Anders Östebo

Om oss

Välkommen till en komplett akademisk miljö där forskning och utbildning är tätt sammanknutna och berikar varandra - där både spets och bredd ryms.

Sociologi och arbetsvetenskap handlar om att förstå människan i sitt sammanhang. Varför engagerar sig människor i miljörörelsen? Varför får inte elever i utsatta områden fullständiga betyg? Hur kan konflikter på arbetsplatsen hanteras? Vad händer när polisen sätter upp fler övervakningskameror? Varför är män i lägre utsträckning än kvinnor föräldralediga? Varför har olika yrken olika status? Vad är makt? Vilka har makt? Hur påverkar gig-ekonomin arbetsmarknaden? Hur skapar och upprätthåller barn som migrerat sociala relationer? Vilken betydelse har känslor för beslutsfattande? Hur kan man tolka nationalistiska rörelser? Hur styr statliga rekommendationer som till exempel kostråd människors vardagsliv?

Här möter du kompetenta forskare och lärare med stort samhällsengagemang som med utgångspunkt i en mängd olika perspektiv tar sig an aktuella forskningsfrågor – ofta i samverkan med externa aktörer. Som student har du möjlighet att ta del av undervisning som bedrivs i nära samverkan med forskning och i varierade undervisningsformer.

Institutionen har omkring 1000 helårsstudenter och 115 anställda, varav 29 doktorander.

Praktik vid institutionen

Vi tycker att det är viktigt att fler får erfarenhet av att arbeta inom universitetet som forskare, lärare och verksamhetsstöd. I den mån vi har möjlighet så tar vi på Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap på Göteborgs universitet gärna emot dig som praktikant.

För att erbjudas plats:

  • ska du vara inskriven som student vid ett svenskt universitet eller högskola,
  • praktiken ska ingå i ett utbildningsprogram eller ges som en specifik praktikkurs som är högskolepoänggivande samt
  • omfatta minst åtta veckor och som längst en termin samt genomföras på heltid

Om du uppfyller kraven ovan och vill praktisera hos oss söker du praktikplats direkt hos respektive projektledare, projekt eller funktion. Om projektledare, projekt eller funktion ställer sig positiv till att ta emot dig som praktikant undersöker vi möjligheterna att bereda en arbetsplats samt ge dig arbetsuppgifter som stämmer överens med de krav som finns i din kursplan.

Praktiken omfattar normalt en halv eller en hel termin på heltid. Ekonomisk ersättning eller andra förmåner utgår inte. Du ombesörjer själv ditt boende. Praktik kan inte genomföras under sommarmånaderna.