Göteborgs universitet

Publikationer

Våra forskare publicerar resultat i vetenskapliga artiklar, böcker och rapporter. Kunskapsspridning sker även genom externa uppdrag, föreläsningar, konferenser och andra expertsammanhang. Här kan du ta del av publicerade forskningsstudier.