Länkstig

Erica Nordlander

Universitetslektor

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122
Rumsnummer
F404
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Erica Nordlander

Erica Nordlander är sedan hösten 2010 anställd vid institutionen för Sociologi och Arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Erica har studerat sociologi samt statsvetenskap vid Stockholm och Umeå Universitet och har en filosofi magisterexamen i sociologi från Umeå universitet. År 2015 Erica disputerade på avhandlingen On the Mechanisms of Social Inequality- Studies of young people's educational outcomes, social partcipation and well-being.

Forskningsområden

  • Social stratifikation
  • Välfärd
  • Utbildning
  • Arbetsmarknad
  • Ungdomar

Pågående forskning Det övergripande målet med Ericas avhandlingsprojektet var att bidra med kunskap om hur unga människors levnadsvillkor påverkar deras framtida livsmöjligheter. Avhandling fokuserade på ungas uppväxt- och livsvillkor och hur dessa kan relateras till ungdomars välfärd och utbildning. Med hjälp av data från svenska databaser och undersökningar, tillämpades en longitudinell kvantitativ forskningsstrategi.

Övrigt Fram till 2012 arbetade Erica inom Marie Curie ITN-projektet EduWel och var också verksam vid Human Development,Capability and Poverty International Research Centre (HDCP-IRC), Institute for Advanced Study (IUSS ) i Pavia, Italien.

Studentkontakter: erica.nordlander.student@socav.gu.se