Länkstig

Oksana Shmulyar Gréen

Universitetslektor

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Rumsnummer
F422
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Oksana Shmulyar Gréen

Oksana Shmulyar Gréen är docent i sociologi och jobbar som forskare och universitetslektor vid institutionen. År 2009 disputerade hon med avhandling Entrepreneurship in Russia: Western ideas in Russian translation. Avhandlingen fokuserade på utveckling av entreprenörskap i Ryssland, både historiskt och i nutid, samt en rad bredare frågor, såsom framväxten och utvecklingen av kapitalism i Europa och i synnerhet i Ryssland; relationer mellan Ryssland och Väst och dess betydelse för den ekonomiska och sociala utvecklingen i Ryssland, med fokus på 1990-talet.

Oksana har även arbetat som lärare, forskare och samordnare för ett EU-projekt vid Högskolan i Växjö, och i Göteborg som programadministratör vid Europaprogrammet, samt studievägledare vid sociologiska institutionen. Hon har ett bred internationellt nätverk och erfarenhet från andra lärosäten i Europa genom sin kandidatutbildning i sociologi vid Kyiv State University i Ukraina, masterutbildning vid Central European University i Prag i samarbete med Lancaster University i Storbritannien samt forskningsvistelser i Prag, Wien, St. Petersburg.

Forskningsområden Mobilitet inom EU, familj och migration, beslutprocesser i migration, transnationella familjer och omsorg, barn och migration, barndom och agency, livscirkel, välfärd och familjepolicyn, familjepraktiker, föräldraskap och omsorg, välfärd i Öst- och Central Europa, transnationell tillhörighet och identitet, hushållsarbete och den globala arbetsfördelning, samhällsutveckling, migration och flykt från Ukraina i samband med kriget 2022.

Pågående forskning Ett av Oksana Shmulyar Gréen senaste forskningsprojekt var finansierad av FORTE (2015-2018). Projektet Ett gränslöst föräldraskap i det utvidgade Europa bedrevs tillsammans med forskare Ingrid Höjer (projektledare) och Charlotte Melander, båda från inst för socialt arbete. Projektet fokuserade på migrerande föräldrar från nya EU medlemsländer och deras strategier för hur de kan organisera omsorg på distans, samt institutionella förutsättningar i Sverige och i hemländerna för att kunna bedriva omsorgen. Studien omfattade analyser av intervjuer med både kvinnor och män som jobbar i Sverige temporärt och under längre tid men också regelverk som styr deras vistelse och möjligheter att bedriva familj över gränser.

Under 2019-2023 jobbar Oksana jobba med två forskningsprojekt. Det ena är finansierad av FORTE (2019-2022) med titel Transnationella barndomar. Om barns och ungas relationskapande efter återförening med migrerande föräldrar från Polen och Rumänien. I studien undersöker Oksana Shmulyar Gréen, tillsammans med samma projektkollegor, hur migrerade barn från Polen och Rumänien, som återförenats med sina föräldrar i Sverige, omdefinierar och skapar för dem viktiga sociala relationer inom lokala och transnationella sociala sammanhang. Studien baseras på kvalitativa intervjuer med barn och ungdomar, samt nätverkskartor, livs-linjer och bildmaterial för att fånga barnens skapande av signifikanta relationer inom familjen och i samhället i lokalt och transnationellt.

Det andra projektet fick forskningsanslag från VR (2019-2023) där Oksana S Gréen är ledare för projektet. Titeln är: Var hör jag till och vilka bryr jag mig om? Upplevelser av mobilitet, omsorgsrelationer och tillhörighet bland barn till östeuropeiska EU arbetskraftsmigranter i Sverige. Projektets syfte är att belysa hur unga själva navigerar den ökade Europeiska mobiliteten och hur de via sociala relationer skapar tillhörighet och inkludering, samt hanterar upplevda gränser i det nya samhället. Studien baseras dels på data från SCB’s nya databas om barn och deras familjer i Sverige, fokusgrupper och kvalitativa intervjuer. Analysen genomförs utifrån ett livscirkel perspektiv där ungas ålder, kön och eget agentskap inom transnationella rum och platser spelar central roll för att undersöka vilka omständigheter som gynnar och hindrar olika typer av tillhörighet för migrerande barn i olika sociala sammanhang.

Förtroende- och ledningsuppdrag Mellan 2010 och 2012 har Oksana varit med i uppbyggnad och samordning för ett nytt internationellt master program vid institutionen i Strategic Human Resource Management and Labour Relations. Hon har under flera år representerad Samhällsvetenskapliga fakulteten som en ledamot i Europaprogrammets programnämnd. Från och med 2017 har Oksana ett uppdrag som en ledamot i fakultetens styrgrupp för Mänskliga Rättigheter.

Nätverk och Samverkan Oksana är en styrgrupsmedlem för Nordic Migration Research, samt CERGU (Centrum för Europa forskning). Hon är en associerad forskare vid CGM (Centre for Global Migration) vid Göteborgs universitet. Sedan hösten 2015 samordnar Shmulyar Gréen (tillsammans med Gabriella Elgenius) ett MERGU (Migration and Ethnicity Research at Gothenburg University) närverk för forskare vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap som bedriver forskning inom migration, familj, etnicitet, civilt samhälle och relaterade ämnen.

Andra närverk som hon tillhör är FORUM (Forced migrants from Ukraine in transnational Europe: Between personal agency, civil society and the state), (2022- pågående); Global Childhoods (2021- pågående), Mobile families (2021- pågående), Nordic research network on family and personal life, finansierad av VR (2017-2018), samt The Swedish Network for Family and Kinship Studies, finansierad av Forte (2016-2018), samt ESA nätverk för migrations sociologi.

Undervisning och handledning Transnationella familjer, transnationell barndom, hushållsarbete och migration, fri rörligheten inom EU, välfärd och social dimension inom EU, familjesociologi och signifikanta relationer, samhällsutveckling i Öst- och Central Europa, informell ekonomi, ensamkommande barn, väntan under asylprocessen, kvalitativa metoder, mm

Övrigt Oksana har granskat forskningsartiklar i rad olika tidskrifter, bl a Frontiers in Sociology, Families, Relationships and Societies, Norma, Sociologisk forskning; samt skrivit reviews för böcker för bl a Nordic Journal of Migration Research.

Nedan länken till GUP där lista av publikationer följer automatiskt.