Länkstig

Thomas Jordan

Universitetslektor

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Telefon
Fax
031-786 55 07
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Rumsnummer
F411
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Thomas Jordan

Bakgrund

Jag, Thomas Jordan, är ekonomie doktor i ekonomisk geografi, docent i kulturgeografi och sedan 2011 universitetslektor i arbetsvetenskap. Jag disputerade 1992 vid Göteborgs universitet på en avhandling om internationell specialisering i tillverkningsindustrin, med en fallstudie av den svenska pumpindustrin. Jag undervisade under perioden 1985-2000 främst i ämnena ekonomisk geografi och internationella relationer. Jag medverkade i uppbyggnaden av Göteborgs universitets kurser i ämnet konfliktlösning från 1993 och framåt. Sedan 2000 har jag helt ändrat inriktning och min forskning har handlat om arbetsplatskonflikter, robusta samarbetskulturer i organisationer, föreställningsvärldar kring samhällsfrågor, vuxenutveckling, förändringsagenter och metodik för komplexa samhällsfrågor. Jag har varit projektledare för 15 externfinansierade forskningsprojekt under perioden 1993-2019. Sedan 2005 är jag på ungefär halvtid verksam som fortbildare, handledare och sakkunnig på konsultbasis i eget företag, parallellt med undervisning och forskning vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Jag har lett över 300 en-, två- och tredagarsutbildningar för olika uppdragsgivare och i egen regi, främst om arbetsplatskonflikter, robusta samarbetskulturer och vuxenutveckling i arbetslivet (se vidare thomasjordan.se). Jag är huvudförfattare till en omfattande webbplats om arbetsplatskonflikter, socav.gu.se/arbetsplatskonflikt Jag har också en blogg: blog.perspectus.se

Forskningsområden

Under senare år har forskning utgjort 20-25% av min arbetstid. Jag har forskat bl.a. om medvetenhet i arbetsplatskonflikter, föreställningsvärldar i svenska försvarspolitik, samhällsentreprenörskap, organisationskonsulters förändringsteorier i i konflikthanteringsuppdrag och utredningar om kränkande särbehandling.

I det senaste forskningsprojektet, avslutat 2019, arbetade jag och två kollegor med ett mindre forskningsprojekt med titeln Lokala initiativ för integration genom interkulturellt brobygge: En jämförande analys av förändringsteorier i lokala integrationsprojekt, finansierat av Forte.

Undervisning och handledning

Jag undervisar numera inom universitetet främst om konflikter, konflikthantering och konfliktförebyggande. Jag handleder främst uppsatser med anknytning till temat konflikter i arbetslivet och i förskolan.