Länkstig

Mark Elam

Professor

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Rumsnummer
F330
Postadress
Box 720
405 30 Göteborg

Om Mark Elam

Bakgrund Efter tidiga universitetsstudier i Storbritannien på Hull University (BA in Geography) och London School of Economics (MSc in Geography), disputerade Mark Elam 1993 inom temat Teknik och social förändring vid Linköpings universitet i Sverige. Därefter fick han postdoktorala anställningar i Danmark, inledningsvis på Danmarks Tekniske Universitet (1994-1995) och därefter på Sociologisk institut på Københavns universitetet (1996-2000). Han anställdes på Göteborgs universitet år 2001, först som forskare i teknik och vetenskapsstudier (STS) och år 2003 som universitetslektor i sociologi. Mark Elam utnämndes till docent i sociologi år 2004 och befordrades till Professor i sociologi vid Göteborgs universitet våren 2013. Han deltar även i styrgruppen för the University of Gothenburg Learning and Media Technology Studio (www.letstudio.gu.se), ett tvärfakultets-forskningsinitiativ som inledde sin verksamhet år 2010. 2013-2016 arbetade Elam deltid som gästprofessor vid IT-Universitetet i København, där han ingick i forskargruppen Technologies in Practice (http://itu.dk/tip). Från 2014 deltar han även i ledningen av the European Inter-University Association on Society, Science and Technology (www.esst.eu). 2019-2021 arbetar Elam deltid som gästprofessor vid Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet där han ingår i forskargruppen Values (https://liu.se/forskning/values).

Forskningsintresse Elams forskningsintressen befinner sig i gränslandet mellan sociologi och det tvärvetenskapliga fältet Science and Technology Studies (STS). I första hand har detta resulterat i empiriska studier rörande miljö- och medicinska frågor kombinerat med ett övergripande intresse för kontroverser gällande den sociala och politiska styrningen av dagens teknologiska samhälle. Mer specifikt har Elam på senare år forskat om (1) de tätt sammanflätade tekniska och politiska utmaningar som kännetecknar svensk och europeisk kärnavfallshantering (tillsammans med Göran Sundqvist); och (2) den (bio)medikalisering av cigarettrökning som nikotinberoende som ägt rum efter det att de första nikotin-ersättningsmedlen uppfanns Sverige i början av 70-talet; (3) patientfokuserad vård i teori och praktik och (4) digitala infrastrukturer i skolan och sjukvården.

Forskningprojekt sedan 2010 2010-2013 Ansvarig forskare för det VR-finansierade projektet ‘Alternative States? The Swedish and British Affiliations with Second Wave Tobacco Harm Reduction Compared and Contrasted’.

2011-2014 Deltagande forskare i det europeiska projektet EC/EURATOM FP 7 ‘International Socio-Technical Challenges for Implementing Geological Disposal of Radioactive Waste’ (www.insotec.eu).

2014-2016 Deltagande forskare i projektet ‘The Challenges of Translating Person- Centred Care from Theory into Practice – Lessons to be Learnt from Core Projects within the University of Gothenburg Centre for Person-Centred Care (GPCC)’ finansierade av GPCC, University of Gothenburg Learning and Media Technology Studio (LETStudio) och University of Exeter Medical School, UK.

2015-2019 Deltagande forskare i projektet ‘Learning to Engage with Science and Technoscientific Issues in a Digital Landscape: The Arrival of Controversy Mapping as a Method for Digital Inquiry in Swedish Upper Secondary Schools’ finansierade av Vetenskapsrådet (VR).

Undervisning och handledning Elam har lång erfarenhet av att undervisa i sociologi och STS, både i Sverige och Danmark. För närvarande är han programansvarig för masterprogrammet i sociologi vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, ett program som fick högsta betyg i svenska Högskoleverkets senaste utvärdering. På senare år har Elam handlett doktorandprojekt som har behandlat nya sociala rörelser kring hårdvaruhacking; vetenskap som populärkultur; patient-fokuserade initiativ i omvandlingen av den svenska sjukvården samt neurovetenskap och transidentitet. Han är intresserad av att handleda nya doktorandprojekt som ligger i gränslandet mellan sociologi och STS och välkomnar gärna förfrågningar från studenter med lovande projektidéer.

Samverkan Mark Elams forskningsintressen inbegriper ett sedan länge djupt förankrat intresse för interaktionen mellan vetenskap och samhälle; experter och lekmän; samt samtida teknologier för vetenskapskommunikation. Genom sitt deltagande i LETStudio är han för närvarande involverad i försök att utveckla nya digitala verktyg och metoder designade för att bredda debatt och diskussion kring vetenskap och teknik i skolor och museum/science centres. I relation till sin forskning om utmaningar kopplade till hanteringen av kärnavfall så har Elam tillsammans med forskarkollegor varit aktivt involverad i att hjälpa kärnkraftverks-kommuner att omförhandla sina relationer med kärnkraftsindustrin och den kärnkraftsframtid de står inför.