Länkstig

Kerstin Jacobsson

Professor

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Rumsnummer
F316
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Kerstin Jacobsson

Bakgrund Kerstin Jacobsson disputerade 1997 i sociologi vid Uppsala universitet och blev docent där 2002. Mellan 2003-13 var hon verksam vid Södertörns högskola, där hon blev professor 2010. Hon är sedan 2013 anställd som professor i sociologi vid Göteborgs universitet.

Forskningsintresse Jacobssons forskning rör sig inom fältet politisk sociologi. En forskningsinriktning rör arbetsmarknads- och aktiveringspolitik, diskurser kring anställbarhet och kritiska perspektiv på styrning på social- och arbetsmarknadspolitikens område. En annan forskningsinriktning rör sociala rörelser och civilsamhälle. Jacobsson bedriver här bland annat forskning om social mobilisering och sociala rörelser i Öst- och Centraleuropa. Andra forskningsintressen rör sociologisk teori, moral- och emotionssociologi samt frågor kring organisation, styrning och governmentality, samt demokrati och legitimitet.

Aktuella forskningsprojekt

"Stadsodling som mötesplats i Göteborg, Budapest och Bukarest: Att bygga samarbetsförmåga för hållbar utveckling i skilda socio-ekonomiska kontexter, (eng title: Urban Gardens as Meeting Places in Göteborg, Budapest and Bucharest: Building Collaborative Capacity for Sustainability in Different Socio-economic Contexts) finansierat av Formas 2020-23. Projektledare: Kerstin Jacobsson.

"Bostadsfrågan, social mobilisering och styrningen av staden i Öst- och Centraleuropa". Projektledare: Kerstin Jacobsson. Finansierat av Formas 2017-22.

”Granskningskulturen och handläggaren: En studie av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan,” Projektledare: Kerstin Jacobsson. Finansierat av Riksbankens Jubileumsfond 2015-21.

Kerstin medverkar också i forskningsprogrammet “Civil Society Elites: Comparing Elite Composition, Reproduction, Integration and Contestation in European Civil Societies", Riksbankens jubileumsfond (2018-2023) Projektledare: Håkan Johansson, Lunds universitet.

Undervisning, handledning Jacobsson undervisar bl.a. om EU och europeisering, civilsamhället i Öst- och Centraleuropa, sociala rörelser, politisk sociologi, sociologisk teori, och emotionssociologi. Handledning av uppsatser och doktoranders avhandlingsarbeten.

Samverkan Jacobsson inbjuds regelbundet av bildningsförbund och myndigheter att hålla offentliga föreläsningar.

Publikationer

Se Kerstins sida på Researchgate:

https://www.researchgate.net/profile/Kerstin-Jacobsson