Länkstig

Daniel Seldén

Universitetslektor

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Rumsnummer
G109
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Daniel Seldén

Bakgrund Daniel Seldén är universitetslektor i sociologi vid Göteborgs universitet. Han disputerade år 2005 på avhandlingen Om det som är. Ontologins metodologiska relevans inom positivism, relativism och kritisk realism. Seldéns forskningsintressen är först och främst välfärd och hälsa samt vetenskapsteori.

Seldén är en av initiativtagarna till den realistiska workshopen vilken sedan 1999 har fungerat som ett livaktigt forum för teoretiska diskussioner vid institutionen (www.kritiskrealism.se). Han är dessutom aktiv i ett nordiskt nätverk med forskare som delar intresset för kritisk realism (Nordic Network for Critical Realism).

Som kursansvarig för lärarprogramskursen LAU 380 ”Att möta konflikter” är Seldén engagerad i utvecklingen av ett mastersprogram om konflikter och konflikthantering vid Göteborgs universitet. Mastersprogrammet spänner över två fakulteter; Samhällsvetenskapliga fakulteten och fakulteten för Utbildningsvetenskap.

Forskningsområden/forskningsintressen Välfärd och hälsa, teoriutveckling om kritisk realism samt tvärvetenskapens förutsättningar, med särskild inriktning mot biopsykosociala förklaringar till anorexia nervosa.

Pågående projekt Seldén medverkar i forskningsprogrammet ”Välfärd och arbete i en åldrande befolkning” under ledning av professor Björn Halleröd. Seldén studerar bl.a. hur pensioneringen påverkar människors välbefinnande. Programmet är finansierat av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS.

Undervisning och handledning Seldén undervisar på flera olika kurser, däribland sociologisk teori, socialpsykologi, vetenskapsteori och metodologi, hälsans sociologi, organisationsteori och ledarskap samt gruppdynamik och konflikthantering.