Länkstig

Lena Sotevik

Postdoktor

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Lena Sotevik

Jag är doktor i Barn- och ungdomsvetenskap och disputerade 2021 med avhandlingen Barbiebröllop & Homohundar: barn och barndomar i relation till queerhet och (hetero)normativa livslinjer. Mina forskningsintressen berör barn och unga, sexualitet och normalitet, i första hand ur ett queerteoretiskt perspektiv. Jag är en del av forskningsmiljön Barn och barndomar https://www.gu.se/forskning/barn-och-barndomar och nätverket Barnkulturforskning i Göteborg (BiG) https://www.gu.se/forskning/big-barnkulturforskning-i-goteborg

2022-2024 arbetar jag med postdok-projektet Ett eget queert rum: hbtq+-ungdomars självorganiserade aktiviteter och mötesplatser där jag studerar initiativ för och av unga hbtq+ personer i Sverige.