Länkstig

Mattias Wahlström

Universitetslektor

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Rumsnummer
F408
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Viceprefekt

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Mattias Wahlström

MATTIAS WAHLSTRÖM är sedan januari 2022 viceprefekt med ansvar för forskning och forskarutbildning på institutionen för sociologi och arbetsvetenskap.

Han disputerade 2011 med doktorsavhandlingen: "The making of protest and protest policing: Negotiation, Knowledge, Space, and Narrative." Den behandlar samtida politiska protester och polisens hantering av politiska protester i Sverige och Danmark. På basis av kvalitativa analyser av intervjuer, observationer, och dokument utforskas olika aspekter av området, såsom förhandling, provokation, rumslig interaktion och polistaktisk förändring.

Han deltog 2009-2013 i det internationella forskningsprogrammet “Caught in the act of protest: contextualizaing contention (CCC)” (Demonstranter i Europa: Politiska protesters kontext, sammansättning och mening i komparativ belysning, se http://www.protestsurvey.eu/). Tillsammans med Abby Peterson och Magnus Wennerhag följde Mattias upp forskningprogrammet CCC med ett forskningsprojekt specifikt om Prideparader i Europa och Mexiko. Detta projekt resulterade bland annat i boken Pride Parades and LGBT Movements (Routledge).

Mattias har lett följande, nu avslutade, forskningsprojekt:

  • Collaboration and conflict in prevention of violent extremism in Sweden (Forte 2016-00925), med Jan Jämte (Örebro Universitet) och Magnus Wennerhag (Södertörns Högskola).
  • Online social media as discursive opportunity structure for attacks against refugee housing facilities (VR 2016-03515), med Hans Ekbrand (GU), Anton Törnberg (GU) och Petter Törnberg (Chalmers).

Mattias är medkoordinator för forskningsnätverket RN25 – Social Movements, inom Europeiska Sociological Association. Han är också medkoordinator för det lokala forskningsnätverket CSM-RESIST.

Forskningsområden Sociala rörelser, politiskt motiverat våld, polisens hantering av protester, sociala medier, samhällsvetenskapernas vetenskapsfilosofi, hbtq-frågor och narrativ analys.

Pågående forskning

Mattias Wahlström leder för närvarande forskningsprojektet:

  • The necessary and the possible: How social movements articulate, convey and negotiate visions of a fossil free and just future (Formas 2019-01961), med Joost de Moor (Stockholms Universitet), Katrin Uba (Uppsala Universitet), Magnus Wennerhag (Södertörns Högskola) och Lotte Schack (GU).

Han deltar även i forskningsprojektet:

  • Politiskt motiverad brottslighet i Sverige: När, var och hur? (VR 2022-05487), med Anton Törnberg (GU, projektledare).

Under 2019 hade Mattias också en central roll koordineringen av internationella protestenkäter riktade till deltagare i klimatprotester – vilket bland annat resulterat i rapporterna: Protest for a Future och Protest for a Future II.

Undervisning och handledning Kriminologi, socialpsykologi och allmän sociologi. Tonvikt på sociala rörelser, politisk brottslighet och polisforskning.

Gästlärare på Univerzita Karlova i Prag inom ramen för Erasmus lärarutbyte 2014. Gästföreläsare på Universität Eichstätt-Ingolstadt 2012 och på Mazarykova Univerzita i Brno 2014.

Externa föreläsningsuppdrag för bl.a. OSCE/ODIHR, Rumänska Gendarmeriet, Rikspolisstyrelsen och Göteborgs stad.