Länkstig

Denis Frank

Universitetslektor

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Rumsnummer
F221
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Denis Frank

Bakgrund Denis Frank är Filosofie doktor och docent i sociologi. Han disputerade 2005 i Växjö på avhandlingen Staten, företagen och arbetskraftsinvandringen. Avhandlingen är en historisk-sociologisk undersökning av arbetskraftsinvandringen till Sverige. Frank blev 2006 beviljad postdoc-bidrag av FAS för att undersöka invandringen av byggnadsarbetare till Sverige och hur de fackliga organisationerna reagerat på denna migration. Frank har varit gästforskare vid Sociologiska institutionen vid UCLA.

Forskningsintresse Forskningsintresset är framför allt internationell migration, men också politisk sociologi och arbetslivssociologi. Internationell migration skapar band mellan invandrings- och utvandringsländer. Ett viktigt syfte i forskningen har varit att förklara hur dessa band uppstår. Frank har forskat om den betydelse som arbetsmarknaderna i invandringsländerna har för att skapa migration. Han är också intresserad av migrationens politiska sociologi, och har bedrivit forskning om de politiska reaktioner som migration skapar i mottagarländer.

Pågående forskning Frank leder forskningsprojektet ”Globaliseringen av migrationen till Sverige: Arbetskraftsinvandringen från Indien och Kina 2008-2014”. Projektet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond.

Han deltar i projektet "Migration and Polarisation – patterns, mechanisms and experiences". Det är en del av forskningsprogrammet "Polariseringens utamningar på den svenska arbetsmarknaden". Forskningsprogrammet finansieras av Forte.

Undervisning, handledning

Undervisar framför allt om vetenskapsteori, kvalitativa metoder och social stratifiering.