Göteborgs universitet
Bild
böcker

Forskningsprojekt

Pågående och avslutade forskningsprojekt vid institutionen för språk och litteraturer.

Doktorandprojekt, fornspråk:

 • The evolution and the survival of the dual number in the Old Church Slavic redactions of the Acts of the Apostles, avhandlingsprojekt (fornkyrkoslaviska), Benjamin Kutrowski Valente, 2015-

Doktorandprojekt, litteraturvetenskap:

Doktorandprojekt, språkvetenskap:

 • LAMUC – Langugages in the multilingual classroom, Christine Fredriksson, Christina Lindqvist, 2019-2022

Doktorandprojekt, utbildningsvetenskap:

Fornspråk

 • Virtual Space: New Being of Palaeoslavistic, Antoaneta Granberg 2018–2020
 • Digital Resources in Palaeoslavistics: towards Building a Network for Medieval Slavic Source, Antoaneta Granberg, 2015-2017
 • Libanius’ Declamations 17–23, Mikael Johansson
 • Digitaliserade beskrivningar av slaviska kyrilliska handskrifter och äldre tryckta böcker vid svenska bibliotek och arkiv, 2010-2013, Antoaneta Granberg
 • Terminological issues of accessing digitalized resources for medieval studies, Antoaneta Granberg, Ken Benson
 • Anonymus Aurelianensis III - the earliest known Latin commentary on Aristotle's Analytica priora (Christina Thomsen Thörnqvist)
 • Good and evil. Literary images of morality in Ceasar and Sallust (Maria Plaza)
 • Sveriges medeltida latinska inskrifter 1000–1300. Edition, översättning samt språklig och paleografisk kommentar. (Anna Blennow)

Språkvetenskap

 • Ryska på 1740-talet, Thomas Rosén
 • Vad skyltar berättar om sociala förändringar, makt och identitetsskapande i Rwandas språkliga landskap, Tove Rosendal, 2018-2021
 • The rise of complex verb constructions in Germanic, Evie Coussé, Gerlof Bouma and Nicoline van der Sijs, 2018-2021
 • How tense and aspect categories in KìNyàmwéézì interact with different types of verbs, avhandlingsprojekt (afrikanska språk), Ponsiano Kanijo, 2015-
 • Ordföljd och verbfrasens roll för uttrycket av bestämdhet i Bantuspråk, Eva-Marie Bloom Ström, 2018-2020
 • Somaliska språket och prosodisk typologi, Laura Downing, Morgan Nilsson, Maarten Mous, 2016-2019
 • Inlärningsprocessen av spanska verbkonstruktioner som är likvärdiga med svenskans bli genom en inlärarkorpus, avhandlingsprojekt (spanska), Esther Fernández Incógnito, 2013-2019
 • En jämförande studie av verbmorfologins semantik i centraltanzaniska bantuspråk, Malin Petzell, 2016-2018
 • Göteborgs språkliga landskap, Helle Lykke Nielsen, Tove Rosendal, Johan Järlehed, 2016
 • Stolthet och profit: semiotiskt landskapande i Galicien och Baskien, Johan Järlehed (2014-2018)
 • Språkligt utanförskap - identitetens betydelse i ett utvecklingsperspektiv, Tove Rosendal, 2014-2018
 • Kartläggning av grammatiska variationer i xhosaspråket, Eva-Marie Bloom Ström, 2014-2017
 • Uppkomsten av sammansatta verbkonstruktioner i nederländskan. Ett konstruktiongrammatiskt perspektiv på språkförändring, Evie Coussé, 2013-2015.

 • Nationens sociala och språkliga omvandlingar. Spaniens språkliga landskap i en tid av tilltagande globalisering och regionalisering, Johan Järlehed (2010-2013)
 • Kartläggning av grammatiska variationer i xhosaspråket, Eva-Marie Bloom Ström
 • Verbala betydelsefält i kontrast, Pauli Kortteinen
 • An analysis of an endangered language - the Kami in Tanzania, Malin Petzell
 • Social and linguistic transformations of the nation: Linguistic landscapes adn landscaping in Spain in an era of increasing globalization and regionalization, Johan Järlehed
 • Ngoni - Language, culture and sociolinguistic situation, Tove Rosendal, Gastor Mapunda
 • The Languages of Tanzania, Laura Downing, Henry R. T. Muzale, Josephat M. Rugemalira, Karsten Legère, Christina Thornell Eva-Marie Ström, Malin Petzell
 • Linguascapes - Language learning in social media worlds, Rhonwen Bowen, Sylvi Vigmo, Annika Lantz-Andersson
 • Integriertes Sprach- und Fachlernen auf Deutsch in Skandinavien 2008-2012, Sigrid Dentler
 • Det centralafrikanska språkklustret ukhwejo: geografisk lokalisering och lingvistisk identifiering, Christina Thornell
 • African Languages Research Institute (ALRI) (tidigare ALLEX), Herbert Chimhundu, Langa Khumalo, E. Mangoya, M. B. Mawema, Oddrun Grønvik, Christian Emil Ore, Bo Ralph, Daniel Ridings
 • Plant taxonomies in Eastern Africa, Christina Thornell
 • A description of the Mpiemo language, Christina Thornell
 • Nghwele wordlist & database, Karsten Legère, Shaaban Msumi, Daniel Ridings, Anne-Marie Tulkki
 • A referential classification of the Bantu languages (2005), Jouni Maho
 • Language policies in Africa, Herbert Chimhundu, Karl E. Gadelii, Karsten Legère
 • Swedish-Kinyarwanda dictionary (2003), Moïse Ntihabose, Tore Janson, Jouni Maho
 • Languages and language use in Mozambique (2000), Erland Gadelii, Tore Janson, Malin Petzell, Christopher Stroud
 • A description of the Iká language (2000), Pontus Fredriksson, Karl Erland Gadelii, Tore Janson, Jouni Maho, Joseph Onyeche, Christina Thornell
 • African Languages Lexicon Project (ALLEX) (continued by ALRI), Herbert Chimhundu, Pernilla Danielsson, Martin Gellerstam, Oddrun Grønvik, Jouni Maho, Christian Emil Ore, Daniel Ridings
 • Languages in Namibia (1998), Lars-Gunnar Andersson, Tore Janson, Jouni Maho
 • Languages in Botswana (1997), Lars-Gunnar Andersson, Tore Janson
 • Languages and cultures in southern Africa (1996), Erland Gadelii, Tore Janson, Daniel Ridings
 • Setswana: language change in a changing society (1991), Tore Janson, Joseph Tsonope

Litteraturvetenskap

 • Disruptive Semiotics: A Kristevan Reading of Thomas Hardy’s Fiction, avhandlingsprojekt (engelska), Catharina Hellberg, 2014-2021
 • Authorship on Trial: Treason at the Dawn of the Cold War, 1944-1949, Marius Hentea 2017-2020
 • The continued relevance of Joseph Campbell’s theoretical concept of the Monomyth, avhandlingsprojekt (engelska), Houman Sadri, 2013-2020
 • Översättning av nutida rysk litteratur som kan anses vara representativ för den sena postmodernismen, avhandlingsprojekt (ryska), Malin Podlevskikh Carlström, 2012-2020
 • Samhällsmoderligheten i Italien och Spanien: mottagandet och omformuleringen av Ellen Keys idéer om moderskap och kvinnlig sexualitet i en sydeuropeisk kontext (1900-1939), Ulla Åkerström (GU) och Elena Lindholm (UmU), 2016-2019
 • Poetik som politik. Vittnesmålsgenren och Casa de las Américas litterära pris (190-2011), Anna Forné, 2016-2018
 • Kärlek, kropp och begär – frågeställningar kring erotisk kärlek och kvinnors sexualitet i medeltida arabisk-islamisk litteratur, Pernilla Myrne, 2015-2018
 • Didos kval i franskt 1500-tal. Hélisenne de Crennes version av Aeneiden: en kritisk textutgåva, Sara Ehrling och Britt-Marie Karlsson, 2014-2016
 • The Politics of Translation Metaphors: Shaping Translation Studies, Situating the Translator, Angela Kölling 2013-2016
 • Vältaliga kvinnor: Genre, retorik och genus i tidig arabisk litteratur, Pernilla Myrne, 2012-2015
 • Shakespeare's Insides: A Systematic Study of a Dramatic Device, Marcus Nordlund
 • Med fokus på periferin - franskspråkig litteratur i svensk översättning under 1900-talet, Elisabeth Bladh
 • Cratylus Sinensis: An Interdisciplinary and Comparative Study of the Han Dynasty Rhapsody and Graeco-Roman Poetics, Martin Svensson Ekström
 • Att kartlägga det fluida jaget. Water writing som transkulturell strategi i samtida tysk skönlitteratur, Linda Karlsson Hammarfelt
 • On the border between fact and fiction: testimonial representations of dictatorship in Argentine and Uruguay (1985-2005), Anna Forné
 • The Gravitation of Memory: Literary, Social and Institutional Testimonies of Dictatorship in the Southern Cone (Anna Forné, GU, Rossana Nofal, Universidad Nacional de Tucumán, Máximo Badaró, Universidad Nacional de San Martín)
 • Exiles in Print: Modernism and Little Magazines in Paris 1921-1939 (Celia Aijmer/AnnKatrin Jonsson)
 • Fjärranfiktioner: De arabiska, afrikanska och latinamerikanska litteraturernas svenska översättningshistoria (Tetz Rooke, Mikela Lundahl, Cecilia Alvstad)

Språkvetenskap/Litteraturvetenskap

 • Språk för bildning, Magnus P. Ängsal, Andrea Castro, Per Holmberg, Monika Mondor, Malin Petzell, Richard Sörman