Göteborgs universitet

Språkliga strukturer

Med språkliga strukturer avses grammatik i vid bemärkelse; fonologi, lexikon och morfosyntax. Forskningsområdet utgår från den samlade expertis om språk som finns vid institutionen, med forskningsprojekt som rör språk i Europa, Asien och Afrika, inklusive hotade och mindre utforskade språk.

Forskningsområdet samlar doktorander, lärare och forskare med språkvetenskaplig inriktning som har ett forskningsintresse i språkliga strukturer.

Vårterminen 2022

Höstterminen 2022

Höstterminen 2021

Vårterminen 2021

Höstterminen 2020

Vårterminen 2020

 • 20 februrari 2020 kl 13:15-15:00, sal F412
  Andreas Hallberg, Göteborgs universitet:
  "Mostly hidden from view" or simply not there? A fresh look at case inflection in Standard Arabic
 • 12 mars 2020 kl 10:15-11:45, sal F412
  Leonid Kulikov, Ghent University:
  Voice typology symposium
 • 12 mars 2020 kl 13:115-15:00, sal F412
  Leonid Kulikov, Ghent Universty:
  Noun incorporation vs. nominal composition in a diachronic typological perspective: Evidence from Indo-European and beyond
 • 20 mars 2020 - UPPSKJUTET TILL 26 MARS 2021
  Grammatikfestivalen 2020
 • 2 april 2020 kl 13:15-15:00, sal F412 - INSTÄLLT
  Rasmus Bernander, University of Helsinki:
  Negation in Ngoreme - on a system in flux

Grammatikfestival

Vi är med och anordnar varje år Grammatikfestivalen, en heldag med spännande föreläsningar om språk och grammatik, för alla som sysslar med eller är intresserade av grammatik. Festivalen ingår i firandet av den nationella grammatikdagen.

Arrangörer, Grammatikfestivalen

 • Institutionen för språk och litteraturer
 • Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
 • Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi

Grammatikdagens websida

Korpuslingvistik

Många av våra forskare använder sig av en korpus, det vill säga stor samling språklig data, som empirisk grund för sina grammatiska undersökningar. Det är främst korpusar som har sammanställts av institutionens forskare och doktorander, men också information om externa korpusar som forskare och studenter vid institutionen för språk och litteraturer har tillgång till.

Presentation av korpusresurser vid institutionen