Göteborgs universitet
Bild
Studenter i Humanistenhuset
Foto: Natalie Greppi

Studera hos oss

Våra utbildningar riktar sig till dig som är intresserad av språk, litteratur och kultur. Hos oss kan du fördjupa dina språkkunskaper eller lära dig ett nytt språk från grunden. Genom att studera språk blir du attraktiv på en föränderlig arbetsmarknad. Det ger dig en språklig bildning och interkulturell kompetens som du har användning av i många olika yrken.

Tolv ämnen, tre nivåer

Vi erbjuder utbildningar inom språkämnen på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Dessutom har vi praktikkurser och språkövergripande kurser.

Läs mer om de kurser vi ger inom respektive ämne: i lärplattformen Canvas hittar du schema, litteraturlista och kursplan.

I de lokala examensbeskrivningarna kan du läsa om vilka regler som gäller för olika examina och vilka ämnesområden du kan ha som huvudområde i en examen.

Vidareutbildning

Öka dina ämneskunskaper

Du som redan är yrkesverksam kanske vill fördjupa dina kunskaper. Vi har många fristående kurser som ges på kvartsfart och på så sätt passar som fortbildning eller kompetensutveckling vid sidan av ett heltidsarbete.

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

KPU är en kort utbildning för dig som vill bli behörig ämneslärare och som redan har läst minst 90 hp/120 hp i ett skolämne.

Studera utomlands

Är du intresserad av att läsa ett språk i det land där det talas? Vi har många kontakter vid utländska universitet och kan därför erbjuda dig olika möjligheter att studera utomlands.

Program

Vi erbjuder program som gör dig väl förberedd för ett yrkesliv i ett internationellt, mångkulturellt och flerspråkigt sammanhang. Några av våra ämnen ingår också i lärarutbildningen vid Göteborgs universitet.