Bild
collage, bilder på skyltar
Länkstig

Tidens tecken? Namngivning och omvandlingsprocesser i det urbana Rwanda

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
4,5 miljoner
Projekttid
2022 - 2024
Projektägare
Institutionen för språk och litteraturer

Kort beskrivning

Ett sociolingvistiskt projekt som kombinerar forskningsfälten språkliga landskap, namnforskning och utvecklingsforskning och genomförs i samarbete med en rwandisk forskare och universiteten University of Kigali och University of Rwanda.

Om projektet

Projektets mål är att undersöka hur ett byte av gatunamn på ett för Rwanda nytt språk, engelska,  påverkar vanliga rwandiers liv i den urbana miljön – en plats som även har påverkats av  omfattande  fysiska omvandlingar under senaste tioårsperiod.

Projektet använder ett nytt sätt att studera politiska förändringar och politisk makt i Rwanda, genom att inkludera och visa på den roll språkpolitik och de ideologiska värderingar som präglar namnändringar har, bland annat för social sammanhållning. Analyser av namn- och språkliga top-downförändringar är därför  viktiga att inkludera i utvecklingsforskning.

Projektet analyserar dels ideologier bakom namn och namnbyten för att undersöka hur dessa påverkar hur vanliga Kigalibor upplever den nya urbana platsen och hur namnändringar påverkar deras känsla av tillhörighet. Deltagarnas röster i och om det språkliga landskapet är viktiga och belyser förändringsprocesserna. Som en del av projektet kommer därför en interaktiv karta att utvecklas där deltagares kommentarer och tankar om stadens utveckling laddas upp. Kartapplikationen  kommer även, efter projektets slut, att kunna användas till andra bottom-up initiativ, genom samarbete med två rwandiska universitet.

  • Tove Rosendal, forskare och docent, Göteborgs universitet
  • Dr. Jean de Dieu Amini Ngabonziza, University of Kigali, Rwanda

Mer forskning vid institutionen för språk och litteraturer

Mer om projektet