Göteborgs universitet
Bild

Fortbildning

Kompetensutveckling och fortbildning för dig som är yrkesverksam. Jobbar du i en internationell miljö? Möter du människor med olika språkbakgrunder och från olika kulturer? Hos oss kan du vässa dina språkkunskaper och odla en djupare interkulturell förståelse! Vi erbjuder både kostnadsfri utbildning inom vårt ordinarie utbildningsutbud och skräddarsydda uppdragsutbildningar som din arbetsgivare betalar.

Vårt ordinarie kursutbud

Vi har många fristående kurser som ges på kvartsfart och på så sätt passar som fortbildning eller kompetensutveckling vid sidan av ett heltidsarbete. En hel del av dessa kurser ges på kvällen eller på distans över internet, men alla kurser går inte varje termin. Sök våra kurser online via www.antagning.se senast 15 oktober inför vårterminen och senast 15 april inför höstterminen.

Introduktion till världens språk, kultur och historia

Vidga dina vyer och bekanta dig med språk och kulturer som ligger långt borta i tid och/eller rum! Våra orienteringskurser i världens språk kräver endast grundläggande behörighet.

Intensivkurser i engelska och moderna språk

Behöver du fräscha upp dina skolspråk? Vill du bli mer flytande i engelska, franska, spanska eller tyska? Känner du att din skolengelska inte räcker till i krävande jobbsammanhang? Vi har en rad intensivkurser i engelska och moderna språk som ger dig ett rejält språklyft! Kurserna kräver grundläggande behörighet. Intensivkurserna i moderna språk kräver dessutom franska/spanska/tyska steg 3.

Fortbildning för lärare

Vi erbjuder flera kurser på avancerad nivå som särskilt riktar sig till språklärare.

Korsvägen är Göteborgs universitets webbplats med fortbildning för lärare och förskollärare, där kan du hitta fler fortbildningsmöjligheter.

Klicka här för att komma till Korsvägen

Skräddarsydda uppdragsutbildningar

Vi kan även skräddarsy kompetensutveckling till anställda inom företag, myndigheter och organisationer. Din arbetsgivare köper i så fall en uppdragsutbildning av oss. Våra uppdragsutbildningar kan vara allt från en föreläsning, en workshop, eller en hel kurs inom följande områden:

Thomas Rosén (thomas.rosen@sprak.gu.se) ansvarar för uppdragsutbildning vid institutionen. Kontakta honom för att diskutera möjliga lösningar.