Länkstig

Uppkomsten av komplexa verbkonstruktioner i germanska språk

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
6 000 000
Projekttid
2018 - 2021
Projektägare
institutionen för språk och litteraturer

Kort beskrivning

Projektet undersöker uppkomsten av längre verbkedjor (t.ex. har velat komma, ska kunna läsa) i svenska, engelska, tyska och nederländska. Vi vet väldigt lite om hur och varför sådana verbkedjor har kommit till. Projektet utforskar hur och varför verbfraser kan bli längre och mer komplicerade i språkets utveckling, en process som vi kallar för ’konstruktionell komplexifiering’. Projektet undersöker verbfrasens historia med hjälp av befinntliga digitala samlingar av historiska texter. Vi kommer även att sammanställa en egen textsamling bestående av historiska bibelöversättningar på svenska, engelska, tyska och nederländska.