Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

Allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå

Studieplan för utbildning mot filosofie doktorsexamen samt filosofie licentiatexamen. I studieplanen beskrivs utbildningens mål, innehåll och examination samt antagning och urval.