Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

Allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå

Studieplan för utbildning mot filosofie doktorsexamen samt filosofie licentiatexamen. I studieplanen beskrivs utbildningens mål, innehåll och examination samt antagning och urval.

Den allmänna studieplanen innehåller information om forskarutbildningens ämne, upplägg och innehåll, lärandemål, behörighetskrav, examensbenämning, avhandlingens omfattning samt omfattningen av obligatoriska och valbara kurser.

Alla studieplanerna är pdf-dokument på en ungefärlig storlek av 100 kB.