Göteborgs universitet

Språk i samhällskontext

Inom forskningsområdet Språk i samhällkontext fokuserar vi på skrift och rumslighet ur ett sociolingvistiskt och socialsemiotiskt perspektiv. Vi behandlar såväl rumsliga aspekter på språkligt och semiotiskt meningsskapande, som språkliga och semiotiska aspekter på plats-, rums- och landskapande. Vi undersöker skrift och sociolingvistisk förändring i nutida och historiska material samt ur kulturella perspektiv.

Flera av forskarna som är verksamma inom området ingår i SPL-nätverket Skrift och samhälle och i det institutionsövergripande nätverket Språk och rumslighet (SpåR). SpåR startades 2016 av Johan Järlehed (då på Institutionen för språk och litteraturer) samt Per Holmberg och Andreas Nord (Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi). Forskarna i nätverket delar ett intresse för socialsemiotik, multimodalitet och diskursstudier ur både teoretiskt och metodologiskt hänseende.

Vill du vara med på vår epostlista?

Mejla till anmalan.epostlista@sprak.gu.se, och ange att det gäller forskningsområdet Språk i samhällskontext.

Skrift och Samhälle (Writing and Society), forskningsnätverk, seminarieserie

Fokus inom seminarieserien ”Skrift och samhälle” ligger på sociokulturella frågeställningar kring skrift. Vi diskuterar grundläggande teoretiska frågor och tillämpar dem både på modernt och historiskt material. Frågor vi arbetar med är följande:

  • Vad är skrift?
  • Hur förhåller sig skrift till begreppen text, språk, och bild?
  • Vad har skrift för värde och funktion ur socialt, ekonomiskt, politiskt hänseende?
  • Hur varierar det över tid och rum?
  • Hur produceras, konsumeras och distribueras skrift?
  • Vem använder skrift när och till vad?

Har du frågor om forskningsområdet kontakta viceprefekten för forskning Fredrik Fällman, fredrik.fallman@sprak.gu.se