Göteborgs universitet
Bild
undervisning

Lärarutbildning språk

Vi erbjuder ämnesstudier inom Ämneslärarprogrammet i engelska, franska, latin, spanska och tyska. Det finns två inriktningar inom ämneslärarprogrammet: inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 samt inriktning mot arbete i gymnasieskolan.

Vi vill lägga en god grund för dig som vill bli lärare i något av språken. Du kommer att tydligt förbättra din muntliga och skriftliga förmåga och få en djupare inblick i det gällande språkets struktur, litteratur och samhällsliv. Du får genom undervisningen också prov på undervisningsmetoder och språkdidaktik. Under dina studier i språket och litteraturen kommer du också att öka din interkulturella och språkdidaktiska kompetens. Under utbildningen får du också ta del av forskningsrön inom för yrket relevanta områden som litteraturvetenskap, språkvetenskap och språkdidaktik.

Att möta andra kulturer, samhällen och språk är ett sätt för dig som student att få ett jämförande perspektiv och ökad kunskap om internationella förhållanden under din utbildning. Inom lärarutbildningen vid Göteborgs universitet finns en lång tradition av internationellt samarbete. Du har också möjlighet att bedriva delar av din utbildning utomlands, beroende på om du läser språket som första- eller andraämne.
Läs mer: Studier utomlands i språk inom ämneslärarprogrammet.

Du kan även välja att läsa respektive språk som fristående kurs och därefter ansöka till Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).

Modersmålslärare

Vi har kurser för modersmålslärare i arabiska och somaliska.

Kurserna i arabiska är direkt riktade till dig som arbetar som modersmålslärare. Kurserna i somaliska är riktade till modersmålstalare, och kan med fördel läsas av dig som arbetar som modersmålslärare i somaliska.

Navigate to video: Studentintervju: Linnéa Kruslock, lärarstuderande
Video (0:56)
Studentintervju: Linnéa Kruslock, lärarstuderande
Navigate to video: Lärarstuderande presenterar sina självständiga arbeten
Video (43:37)
Lärarstuderande presenterar sina självständiga arbeten
Navigate to video: Studentintervju: Lisa-Marie Neilson, lärarstuderande
Video (2:25)
Studentintervju: Lisa-Marie Neilson, lärarstuderande
Navigate to video: Jonas Hjert, alumn
Video (53:33)
Jonas Hjert, alumn