Länkstig

Matilde Tiozzo

Doktorand

Institutionen för språk och
litteraturer
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Matilde Tiozzo

 

Avhandlingen behandlar den franska konservatismens genealogi utifrån en korpus som i första hand består av essäer. Arbetet tar avstamp från den franska revolutionen och följer sedan ett antal historiska skeenden som varit betydelsefulla för den franska konservativa modernitetskritikens utformning och utveckling. Fokus kommer dock att ligga på den samtida konservatismen och i synnerhet på Alain Finkielkrauts modernitetskritik, som också var ämnet för min licentiatuppsats. Teoretiskt och metodologiskt inspireras arbetet av Ricoeurs hermeneutik där ”textens värld” är grunden för tolkningsarbetet. I Ricoeurs teori har texten status av oberoende och tolkningsarbetet  kommer således inte bestå i att söka finna ”dolda” (omedvetna) strukturer i texten eller för den delen författarens ”reella” intentioner utan att försöka tolka textens mening. En viktig komponent i Ricoeurs metodologi är just växelverkan mellan förklaring och förståelse och det är just detta som är målet som eftersträvas med valet av denna forskningsteori och metodik

 

Publikationer  

2014 Michael Azar, Comprendre Fanon, éditions Max Milo , 2014 (översättning från svenska till franska)

Anthologie sous la direction de Bruno Viard, L’unité de l’œuvre chez Michel Houellebecq, éditions classiques Garnier, 2013. Mitt bidrag hette : Révolution sexuelle ou Terreur de l’apparence?

2015

Utan djupare förståelse för den franska republiken. Recension för Tidskriften Respons av Alice Petréns Made in France- Stolthet och nationalism

Skolan skall befria eleverna från deras invanda värld Utblick för Tidskriften Respons, i samproduktion med Thomas Wedin,

2016 Ambitionen är att göra Handelshögskolan än mer till en plats där man kan ställa stora frågor Intervju med Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan i Stockholm, Tidskriften Respons

2017

Skilj mellan republikanska principer och populism Recension för Tidskriften Respons av Tomas Lindbom, Slaget om Frankrike,

Macron och Le Pens framgång bygger på de etablerade partiernas kluvenhet. Kortare analys av franska valet för Tidskriften Respons

Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen Recension för Tidskriften Respons av Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas, av Inger Enkvist, Magnus Henreksson, Martin Ingvar, Ingrid Wållgren

2018 Att både lösa upp genus och ha könet som grund för offerrollen, Utblick för Tidskriften Respons

Kommande: Anne Fuldas: Emmanuel Macron – En biografi Recension för Tidskriften Respons.