Länkstig

Somaliska språket och prosodisk typologi

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2016 - 2019
Projektägare
Institutionen för språk och litteraturer

Kort beskrivning

Syftet med projektet är att utforska det prosodiska systemet i somaliskan, ett kusjitiskt språk som talas i nordöstra Afrika. (Hälften av talarna lever i diasporan, bl.a. i Sverige.)

Somaliskan sägs ha ett pitchaccentsystem (Hyman 1981; Le Gac 2001) varför den är av centralt intresse för typologiska teorier om prosodi. Pitchaccentsystem är kända för att vara svårbeskrivna genom sitt samspel mellan tryckaccent och ton (Hyman 2006).

Kusjitiska pitchaccentsystemen är än mer komplicerade genom att accentens position och realisation är grammatiskt betingad. Mous (2009) menar att detta är ett unikt typologiskt drag. Somalisk prosodi är också relevant för frågan om vilken roll intonation spelar i språk med lexikala pitchkontraster. Arbeten som Hyman & Monaka (2011) hävdar att intonationen är av begränsad betydelse i språk med pitchkontraster, men påståendet är kontroversiellt: mer arbete kring olika satstyper behövs. Det är också diskutabelt huruvida fokus har samma inverkan på intonationen i dessa språk som i tryckaccentsprå (Downing & Pompino-Marschall 2013).

Projektet kommer särskilt att uppmärksamma den effekt som syntaktisk position och fokus har på pitchaccent, liksom den domän som realisationen av pitchaccent sträcker sig över i meningar av olika typ och komplexitet. Eftersom somaliskans pitchaccentsystem är föga utforskat med moderna analysmetoder och har typologiskt sett ovanliga egenskaper kommer denna forskning att bidra till den typologiska teoribildningen om prosodi.