Göteborgs universitet
Bild
Blå himmer och träd
Länkstig

Miljö och hållbar utveckling

Vi arbetar för att konkretisera universitetets övergripande mål inom miljö och hållbar utveckling i vår undervisning, forskning, samverkan och stödverksamhet.

Göteborgs universitets vision:

Med kvalitetsdriven forskning, utbildning och samverkan i en inspirerande miljö, uttalat samhällsansvar och globalt engagemang bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Dokument och uppföljning

Institutionens arbete inom miljö och hållbar utveckling utvärderas regelbundet genom externa och interna miljörevisioner.

globala målen
Evie Coussé, miljörepresentant

Miljörepresentant

Institutionen för språk och litteraturer

Evie Coussé

evie.cousse@sprak.gu.se

Hållbarhetsmärkta kurser och program