Länkstig

Ryska på 1740-talet

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
institutionen för språk och litteraturer

Kort beskrivning

Projektet undersöker språkets olika funktioner i Ryssland på 1740-talet. Tidigare forskning om ryska på 1700-talet fokuserar huvudsakligen på skönlitteratur, men inom det aktuella projektet studeras flera olika källtyper: administrativt språk, privatbrev m.m.