Göteborgs universitet

Om oss

Institutionen för språk och litteraturer innefattar alla språk som undervisas vid Humanistiska fakulteten, förutom svenska och nordiska språk. Vi erbjuder kurser och bedriver forskning på de större europeiska språken liksom på språk som ligger mer avlägset ur geografisk och historisk synvinkel – totalt 13 olika språk. Det är inte bara språket som är föremål för våra kurser och vår forskning, utan också de litteraturer och kulturer som språket i fråga är en del av. Vi finns på plan 4 i Humanisten, Renströmsgatan 6 - nära Näckrosdammen.