Göteborgs universitet

Litteraturstudier

Forskningsområdet Litteraturstudier samlar forskare och doktorander som sysslar med litteraturstudier och kulturstudier, litteraturvetenskap och litteratur- och kulturteori inom de olika språkämnena vid institutionen för språk och litteraturer.

Seminarieverksamheten inbegriper presentationer av pågående arbete, inbjudna gäster och textseminarier där vi läser och diskuterar utvalda texter. Vill du få information om kommande seminarier, anmäl dig till vår epostlista.

Vill du vara med på vår epostlista?

Mejla till anmalan.epostlista@sprak.gu.se, och ange att det gäller forskningsområdet Litteraturstudier.