Göteborgs universitet

Institutionen för språk och litteraturer

Bild
Några studenter sitter i trappan i Humanisten
Länkstig

Hos oss kan du fördjupa dina språkkunskaper eller lära dig ett nytt språk från grunden. Vi har utbildning inom följande språkämnen: afrikanska språk, antik grekiska, arabiska, engelska, franska, japanska, kinesiska, latin, ryska, slaviska medeltidsstudier, somaliska, spanska, swahili, tyska, ukrainska, xhosa och zulu.

Du tränar inte bara dina språkfärdigheter i tal och skrift utan får även en bred teoretisk kunskap om vad språk är och hur språk används i olika sammanhang.
Du fördjupar dig också i språkets litteratur och kultur och utvecklas i analytiskt, kritiskt och kreativt tänkande – kompetenser som är eftertraktade inom många olika yrken och arbetsområden.

Du kan läsa fristående kurser eller söka till ett av våra program. De fristående kurserna kan läsas separat eller byggas ihop till en examen.

På institutionen bedrivs forskning om världens språk och litteraturer, inte bara inom våra språkämnen, utan även inom fyra tvärvetenskapliga och mångspråkiga forskningsområden.