Göteborgs universitet

Institutionen för språk och litteraturer

Bild
Några studenter sitter i trappan i Humanisten
Länkstig

Hos oss kan du fördjupa dina språkkunskaper från gymnasiet eller lära dig ett nytt språk från grunden. Vi erbjuder utbildningar inom många språkämnen: afrikanska språk, arabiska, engelska, franska, antik grekiska, japanska, kinesiska, latin, slaviska språk (fornkyrkoslaviska, ryska, ukrainska), somaliska, spanska, swahili och tyska.

Du tränar inte bara din språkbehärskning i tal och skrift utan får även en bred teoretisk kunskap om vad språk är och hur språk används i olika sammanhang. Du får också fördjupa dig i språkets litteratur och kultur. Det ger dig en global språklig bildning och en kulturell kompetens för att verka inom internationella miljöer.
Du kan läsa fristående språkkurser eller söka till ett av våra språkprogram där du kombinerar språkstudierna med profilkurser som är ämnesövergripande.

Vi bedriver forskning om världens språk och litteraturer, inte bara inom våra språkämnen, utan även inom fyra tvärvetenskapliga och mångspråkiga forskningsområden.