Bild
listor med nordiska personnamn från 1100-talet
Listor med nordiska personnamn från 1100-talet (till vänster och till höger) i broderskapsboken från klostret i Reichenau (Tyskland).
Foto: Photographer/Illustrator: Zürich, Zentralbibliothek, Ms. Rh. hist. 27: Codex of Fraternisation (http://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/zbz/Ms-Rh-hist0027)
Länkstig

Många sätt att stava rätt: Variation och språkkontakt i medeltida personnamn

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Projektet undersöker hur nordiska personnamn i kontinentala källor anpassades till tyska, franska och latin under medeltiden. Syftet är att beskriva variationsmönstren i anpassningarna och att utveckla en teoretisk modell som förklarar varför olika strategier användes. I tidigare forskning om namn i historisk språkkontakt har fokus legat på ortnamn, medan personnamn fortfarande är underutforskade.
Det undersökta materialet består av ca 1000 nordiska namn antecknades mellan 1100 och 1400-talet av skrivare i olika kloster på kontinenten. Namnen samlas och beskrivs i databasen ”NordiCon” som nås via Språkbankens lexikala infrastruktur ”Karp”. Därför är ett annat projektmål att vidareutveckla filologiska editionsprinciper för den digitala utgivningen av historiska personnamn genom att både ta hänsyn till skriftlig variation och språkkontakt.

Läs mer

Mer utförlig beskrivning finns på projektets engelska sida (välj International website i menyn)

Karp

Institutionen för språk och litteraturer

listor med nordiska personnamn från 1100-talet
Listor med nordiska personnamn från 1100-talet (längst upp till vänster och till höger) i broderskapsboken från klostret i Reichenau (Tyskland).
Foto: Zürich, Zentralbibliothek, Ms. Rh. hist. 27: Codex of Fraternisation (http://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/zbz/Ms-Rh-hist0027)