Länkstig

Göteborgs språkliga landskap

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
300 000 SEK
Projekttid
2016 - 2016
Projektägare
institutionen för språk och litteraturer

Kort beskrivning

Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond beviljade 300 000 kronor för en pilotstudie av Göteborgs språkliga landskap.

Helle Lykke Nielsen, Tove Rosendal och Johan Järlehed, alla forskare vid institutionen för språk och litteraturer, dokumenterade, kategoriserade och analyserade den språkliga mångfald som syns på gatorna i två av stadens 96 så kallade primärområden: Olivedal och Gamlestaden.

Resultaten från pilotstudien kommer att publiceras i någon form av dokumentation som Stiftelsen Anna Ahrenberg fond planerar att tillställa Göteborgs kommun vid högtidligheterna år 2021.

Pilotstudien låg till grund för ett större projekt som diskuterar hur språkliga, rumsliga och sociala segregations- och integrationsmönster interagerar i Göteborgs urbana landskap.

Läs mer om projektet Språkets roll i segregations- och gentrifieringsprocesser: språkliga landskap i Göteborg