Länkstig

Vad skyltar berättar om sociala förändringar, makt och identitetsskapande i Rwandas språkliga landskap

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2018 - 2021
Projektägare
institutionen för språk och litteraturer

Kort beskrivning

Projektets mål är att ge insikt i hur språk, plats och människor interagerar i det språkliga landskapet (LL) i Rwanda, samt att förstå hur maktrelationer och identitet skapas och omformas i detta offentliga rum.

Bakgrund

I Afrika spelar språkpolitik en viktig roll och påverkar LL. Rwanda har en fyrspråkig politik som gynnar engelska, speciellt efter 2008, trots att engelska inte har någon kolonial historisk bakgrund i landet och att majoriteten av alla rwandier endast talar det nationella språket kinyrawanda. Skillnaderna i tillgänglighet till de europeiska statusspråken innebär därmed skillnader ur ett maktperspektiv.

Syfte

Projektet har två delar. En kvantitativ analys jämför unik skyltdata som jag samlade in före ändringarna i 2008, med nya data. Denna diakroniska del fyller en kunskapslucka inom LL-forskning, speciellt i Afrika, och visar effekter av språkpolitiska beslut. En kvalitativ, djuplodad del (multimodal analys av skyltar och walk-along-intervjuer) fokuserar på språkens praktiska och symboliska funktioner, och på forskningsfrågor som förhållandet mellan text/språk och bild samt mellan avsändare och mottagare. Dessa frågor är inte tillräckligt belysta i Afrika. Det afrikanska perspektivet behövs, därför att studier om LL oftast är inriktade på urbana immigrantmiljöer i västvärlden. Afrikanska länder har förutsättningar som fordrar nya frågor, exempelvis om hur läs-och skrivkunnighet påverkar LL. Denna studie bidrar därför till att tillföra kunskap till LL-forskningen om processer i samhällen som ofta inte är i fokus.

Tove Rosendal, forskare och docent, institutionen för språk och litteraturer

Mer om forskning vid institutionen för språk och litteraturer